Neemt u in 2023 deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket? Dan kunt u een vergoeding krijgen om een deel van de kosten van de ziektekostenverzekering te betalen. Als u een uitkering of inkomensvoorziening van ISD BOL ontvangt, hoeft u deze vergoeding niet zelf aan te vragen. De vergoeding krijgt u dan uiterlijk begin maart automatisch uitbetaald. Hierover krijgt u nog een brief.

Ontvangt u geen uitkering of inkomensvoorziening, maar neemt u wel deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket? Dan heeft u mogelijk ook recht op de vergoeding als u een laag inkomen heeft. De vergoeding kunt u dan zelf aanvragen.

Laatste nieuws