Neemt u in 2023 deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket? Dan kunt u een vergoeding krijgen om een deel van de kosten van de ziektekostenverzekering te betalen. Als u een uitkering of inkomensvoorziening van ISD BOL ontvangt, hoeft u deze vergoeding niet zelf aan te vragen. De vergoeding krijgt u dan uiterlijk begin maart automatisch uitbetaald. Hierover krijgt u nog een brief.

Ontvangt u geen uitkering of inkomensvoorziening, maar neemt u wel deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket? Dan heeft u mogelijk ook recht op de vergoeding als u een laag inkomen heeft. De vergoeding kunt u dan zelf aanvragen.

Laatste nieuws

  • Energietoeslag 2023

    U krijgt weer een energietoeslag als de Eerste Kamer akkoord gaat met de wet en als u aan de voorwaarden voldoet.

  • Winterkledingpakket Brunssum

    Ouders uit Brunssum met kinderen tot 18 jaar en een laag inkomen kunnen een kledingpakket aanvragen.

  • Mantelzorgcompliment Landgraaf 2023

    Vanaf 1 oktober 2023 kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen als u in 2023 langdurig zorg verleende aan een inwoner van de gemeente Landgraaf.