De Participatiewet heeft tot doel iedereen naar vermogen te laten meedoen in de maatschappij. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. Soms is ondersteuning nodig. Binnen elke gemeente wordt cliëntondersteuning aangeboden. Hoe die ondersteuning is geregeld, leggen wij u hier uit. 

Gemeente Brunssum

Cliëntondersteuning is informatie, advies en algemene ondersteuning, die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en versterking van het netwerk. Daarnaast richt Cliëntondersteuning zich op alle levensgebieden: maatschappelijke ondersteuning (WMO), zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen (Participatiewet).

Cliëntondersteuning is voor alle inwoners, maar richt zich vooral op inwoners die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving. Voor complexere vraagstukken kan meer nodig zijn dan alleen informatie en advies. Het gaat dan over het kortdurend ondersteunen van mensen met een beperking, die door deze beperking tegen bepaalde problemen aanlopen. Hierbij staat de vraag van de cliënt in relatie tot deze beperking centraal. Het gaat om kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of mensen met een vorm van autisme.

Inloopspreekuur cliënten ISD BOL

Cliënten van ISD BOL die cliëntondersteuning nodig hebben, kunnen voor informatie en advies terecht op een inloopspreekuur elke woensdag van 10.00-12.00 uur bij het hoofdkantoor van het CMWW, Prinses Beatrixstraat 1a. Hebt u een vraag, een klacht of hebt u ondersteuning nodig bij het invullen van formulieren, loop dan even binnen tijdens het spreekuur.

Contactgegevens

CMWW
Prinses Beatrixstraat 1a, 6443 AK Brunssum
Inloopspreekuur: elke woensdag van 10.00-12.00 uur
Telefoon: 045 - 5250250
Website: www.cmww.nl

Kinderen

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw jonge kind? Dan kunt u gebruik maken van de Integrale Vroeghulp van MEE. Integrale Vroeghulp is een bijzondere vorm van cliëntondersteuning van kinderen van 0 -7 jaar bij wie de ontwikkeling anders verloopt. MEE is een landelijke organisatie die zich richt op mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een vorm van autisme.

Contactgegevens

MEE, Afdeling Zuid-Limburg
Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen
Telefoon: 088 - 0102222 (dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur)
Website: www.meezuidlimburg.nl

Gemeente Landgraaf

Adviesraad Werk & Inkomen

De Adviesraad Werk & Inkomen van Landgraaf helpt mensen met een bijstandsuitkering uit Landgraaf.

Helpen betekent hier:

 • een antwoord geven op vragen over Werk en Inkomen;
 • een antwoord geven op vragen over maatschappelijke ondersteuning door de gemeente;
 • u met uw vraag doorsturen naar iemand die het antwoord weet;
 • de gemeente vertellen over een probleem waar meer mensen mee zitten.

De adviesraad Werk & Inkomen bestaat uit vrijwilligers die bijstand krijgen van lSD BOL of een achterbanorganisatie vertegenwoordigen.

Er is geen inloopspreekuur 

Vanwege het coronavirus is er voorlopig geen inloopspreekuur, maar u kunt een afspraak maken via het mailadres: adviesraadwerkeninkomen@ziggo.nl. De afspraak is in overleg op het Burgerhoes of per telefoon.

MEE

In Landgraaf is MEE de aangewezen instantie als u ondersteuning nodig hebt op als u maatschappelijke ondersteuning nodig hebt op het gebied van WMO, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen.

Het gaat niet alleen om informatie en advies. Soms is dat niet genoeg. Een cliëntondersteuner kan dan gepast hulp bieden. Deze hulp is tijdelijk en kortdurend.

MEE is een landelijke organisatie die zich richt op mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een vorm van autisme.

Contactgegevens

MEE, Afdeling Zuid-Limburg
Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen
Telefoon: 088 - 0102222 (dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur)
Website: www.meezuidlimburg.nl

Voormalige gemeente Onderbanken

Cliëntondersteuning is het onafhankelijk ondersteunen van inwoners die in aanraking komen met het sociaal domein (WMO, jeugdwet, participatiewet) en hier vragen bij hebben of ondersteuning behoeven. De ondersteuning kan variëren van het geven van informatie en advies, ondersteuning bij “keukentafelgesprekken” of ondersteuning bij een bezwaarschrift. Inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken kunnen hiervoor terecht bij het CMWW

Klankbordgroep ISD BOL

Samen met de klankbordgroep bespreekt ISD BOL de wijze van haar uitvoering en waar nodig worden in overleg met de klankbordgroep verbeteringen aangebracht. 

Samenstelling klankbordgroep

Namens Brunssum:

 • de heer Roel Hendrix

Namens Landgraaf:

 • de heer Kees Braam 
 • de heer Jacques Davids
 • mevrouw Monique van Rijt

Namens ISD BOL: 

 • de heer Bert Smeijsters
 • mevrouw Anita Heuts
 • mevrouw Laura Franssen