De gemeente moet ervoor zorgen dat u als inwoner de mogelijkheid krijgt tot cliëntondersteuning. Daarbij moet uw belang het uitgangspunt zijn.

Wat is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onafhankelijke informatie, advies en algemene ondersteuning. Soms is niet duidelijk welke ondersteuning nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij en om zelfstandig te zijn. Cliëntondersteuning kan u helpen om uw vraag helder te krijgen. Maar ook individueel advies en kortdurende ondersteuning bij het maken van keuzes horen bij cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning kan u begeleiden bij de aanvraag van een voorziening, zorgen voor een goede verwijzing of u stimuleren om zelfstandig actie te ondernemen.

Wat kost cliëntondersteuning?

Niets! De gemeente moet cliëntondersteuning helemaal gratis aanbieden. De gemeente mag aan u geen eigen bijdrage in de kosten vragen.

Bij welke organisaties kunt u terecht?

Dat hangt er vanaf in welke gemeente u woont:

Gemeente Brunssum

Woont u in Brunssum?

Bel dan met CMWW en vraag naar de cliëntondersteuner!

Telefoonnummer: 088-4552500

Website: cmww.nl/contact

CMWW denkt met u mee

Bijvoorbeeld over

 • (jeugd)zorg
 • onderwijs
 • welzijn
 • wonen
 • werk en inkomen
 • sociale contacten
 • vrije tijd
 • enzovoort...

De cliëntondersteuner

 • bekijkt samen met u wat u nodig heeft om (weer) deel te nemen aan de samenleving
 • denkt met u mee over al uw vragen
 • helpt u bij het opstellen van uw hulpvraag bij instanties
 • helpt u om goede keuzes te maken

De ondersteuning is gratis en onafhankelijk!

Kinderen

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw jonge kind? Dan kunt u gebruik maken van de Integrale Vroeghulp van MEE. Integrale Vroeghulp is een bijzondere vorm van cliëntondersteuning van kinderen van 0 tot 7 jaar bij wie de ontwikkeling anders verloopt.

Contactgegevens MEE

De contactgegevens van MEE zijn te vinden op meezuidlimburg.nl/contact

Gemeente Landgraaf

Adviesraad Werk & Inkomen

De Adviesraad Werk & Inkomen helpt mensen met een bijstandsuitkering uit Landgraaf door

 • een antwoord te geven op vragen over werk en inkomen
 • een antwoord te geven op vragen over maatschappelijke ondersteuning door de gemeente
 • u met uw vraag door te sturen naar iemand die het antwoord weet
 • de gemeente te vertellen over een probleem waar meer mensen mee zitten

De adviesraad Werk & Inkomen bestaat uit vrijwilligers die bijstand krijgen van lSD BOL of die een achterbanorganisatie vertegenwoordigen.

Contact

Telefoonnummer: 045-5326053

E-mailadres: adviesraadwerkeninkomen@ziggo.nl

MEE

Voor tijdelijke en kortdurende hulp bij WMO, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn en wonen neemt u contact op met MEE. MEE is een landelijke organisatie die zich richt op mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een vorm van autisme.

Contact

De contactgegevens van MEE zijn te vinden op meezuidlimburg.nl/contact

Klankbordgroep ISD BOL

ISD BOL bespreekt de wijze waarop zij de wet uitvoert regelmatig met de klankbordgroep. Waar nodig worden verbeteringen aangebracht. 

Samenstelling klankbordgroep

Namens Brunssum

 • de heer Roel Hendrix

Namens Landgraaf

 • de heer Kees Braam 
 • de heer Jacques Davids
 • mevrouw Monique van Rijt

Namens ISD BOL

 • de heer Bert Smeijsters
 • mevrouw Anita Heuts
 • mevrouw Laura Franssen