Meer nieuws

ISD BOL voert het  traject ‘toeleiding naar werk' uit. Cliënten van ISD BOL worden begeleid naar betaald werk of naar participatie (naar vermogen) in onze samenleving. Dit project wordt met Europese subsidie gefinancierd (Europees Sociaal Fonds, project ‘ESF arbeidsmarktregio Zuid-Limburg gemeenten 2017-2019’, projectnummer 2017EUSF201252).