Natuurlijk mag dat!

Iedereen heeft recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. Het inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming en in de Uitvoeringswet. Het recht op inzage gaat alleen over uw eigen gegevens. U heeft geen recht op informatie over anderen.

Meer informatie over het recht op inzage leest u