Juistheid informatie

ISD BOL streeft naar correcte en actuele informatie. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen. Of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. ISD BOL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Emailberichten

ISD BOL aanvaardt geen elektronische berichten (e-mail) met formele inhoud. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven (zie artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht). U kunt formele berichten, voorzien van handtekening, versturen per post of per fax.

Voor berichten van informele aard kunt u gebruik maken van onze e-mailadressen. U kunt aan deze informele communicatie geen rechten ontlenen.

De verzending van berichten via e-mail gebeurt via derden. U moet rekening houden met de mogelijkheid van vertragingen of fouten in de overbrenging. ISD BOL controleert haar uitgaande e-mailberichten op de aanwezigheid van virussen. Desondanks is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van ISD BOL of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. ISD BOL is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de wijze van de verzending van e-mailberichten, of de niet tijdige of onjuiste overbrenging ervan.

Heeft een e-mailbericht een derde bereikt aan wie het niet is gericht? Dan geldt dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. ISD BOL verzoekt u de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren en het ontvangen bericht te vernietigen.

Links

Op de website van ISD BOL worden alleen externe links opgenomen van (niet commerciële) instellingen en organisaties, die passen binnen de thema's van de website. ISD BOL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.