Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is zo vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij werken er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

Wij werken aan toegankelijkheid door: 

Interne controle vóór publicatie

Onze redactie toetst vóór publicatie alle tekst en documenten op toegankelijkheid.

Training van medewerkers

Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

PDF-bestanden

Sommige PDF-documenten zijn niet digitaal toegankelijk.

  • Oorzaak: De documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van alternatieve tekst bij afbeeldingen of koppen. Dit komt doordat in het verleden de kennis nog niet aanwezig was hoe je een document toegankelijk moest maken;
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier last van hebben. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
  • Alternatief: Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact met ons opnemen.
  • Maatregel: We hebben een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden. We verwachten dat deze uiterlijk 31-12-2023 toegankelijk zijn. 
  • Uitzondering hierop vormen de PDF-formulieren. Deze zijn bedoeld om te downloaden en te printen, met de pen in te vullen en op te sturen of aan de balie af te geven. 

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan?

Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.