Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? U kunt dit nu makkelijk, snel en veilig vanuit thuis regelen. U heeft een DigiD code nodig om de uitkering aan te vragen. Na het invullen krijgt u snel een besluit. Zorg wel dat u alle gevraagde bewijsstukken erbij doet. Anders kan het langer duren. Daarnaast kunt u automatisch aanvragen. Wat dit voor u betekent leest u onder Automatische aanvraag bijstand.

Uitkering aanvragen

Wilt u een IOAW-uitkering aanvragen?

Mogelijk kunt u dit krijgen als u geboren bent voor 1 januari 1965, onvoldoende inkomen heeft om van te leven en aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW uitkering en u hebt de volledige WW-duur verbruikt.
  • U heeft na uw 50e recht gekregen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en deze uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Geldt voor u een van de situaties die hierboven staan? Neem dan eerst even contact met ons op.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

U heeft recht op bijstand als u aan alle voorwaarden voldoet.

Digitaliseer de bewijsstukken

Heeft u een bewijsstuk alleen op papier? Maak het dan eerst digitaal. Scan het bewijsstuk en bewaar het op uw computer. Of maak een foto met uw smartphone.

Zo gaat het verder

Wij controleren uw aanvraag

U krijgt zo snel mogelijk bericht!

U krijgt een uitnodiging om te praten over werk

Als u misschien recht heeft op een uitkering praat een van onze consulenten met u over werk. Misschien kunt u niet werken of over een tijdje pas. Dan zal de consulent met u praten of u andere dingen kunt doen. U krijgt hiervoor binnen een paar dagen een uitnodiging. Ook krijgt u e-mail met daarin een link naar een vragenformulier. Beantwoord deze vragen vóór het gesprek over werk.

Automatische aanvraag bijstand

U kunt uw aanvraag voor algemene bijstand (vanuit de Participatiewet) ook automatisch aanvragen. Wij leggen u uit wat wij bedoelen met automatisch en wat het voor u betekent.

Automatische beslissing

U vult de vragenlijst in. Als u de vragenlijst heeft afgerond ontvangt u in uw mail direct onze beslissing op uw aanvraag. U weet dan meteen of u wel of niet een uitkering kunt krijgen. Dit noemen wij een automatische beslissing. Een automatisch beslissing is niet in alle situaties mogelijk. Of u een automatische beslissing ontvangt hangt af van alle door u ingevulde gegevens en antwoorden.

Vraagt u liever niet automatisch aan? Dan kunt u dit aangeven in de vragenlijst. Een Inkomensconsulent beoordeelt dan uw aanvraag. Deze consulent bekijkt of u recht heeft op een uitkering. De inkomensconsulent zal u in een schriftelijke beslissing laten weten of u recht heeft op een uitkering. Het duurt enige tijd voordat u deze beslissing ontvangt.  U zult moeten wachten op de schriftelijke beslissing die u gaat ontvangen van de inkomensconsulent. U weet dus niet meteen of u wel of niet een uitkering kunt krijgen.

Risico’s

De beslissing wordt automatisch genomen. Deze beslissing is bepaald vanuit de door u ingevulde gegevens. Het is belangrijk dat u de vragenlijst juist, volledig en naar waarheid invult (zie inlichtingenplicht). Dat is natuurlijk ook belangrijk als u geen automatische beslissing wilt ontvangen.

Als u iets niet juist, onvolledig of niet naar waarheid invult, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het kan zijn dat wij de beslissing of u wel of geen uitkering kunt krijgen moeten aanpassen.

Terugvordering

Achteraf vindt er een controle plaats. Als uit de controle blijkt dat u geen recht op een uitkering had, dan zult u het geld moeten terugbetalen (zie terugvordering).

Is uw aanvraag beoordeeld door een inkomensconsulent en blijkt achteraf dat u geen recht had op een uitkering? Ook dan zult u het geld moeten terugbetalen.

AVG

Uw persoonsgegevens zullen altijd worden behandeld volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw privacy en de door u ingevulde gegevens. Dit doen wij bij de automatische aanvraag én bij de aanvraag die een inkomensconsulent beoordeelt.

Wat betekent dit voor u?

Automatische beslissing

Beoordeling inkomensconsulent

Na verzending aanvraag ontvangt u meteen een beslissing.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een inkomensconsulent. Van de inkomensconsulent ontvangt u na enige tijd een schriftelijke beslissing.

Recht op uitkering wordt automatisch beoordeeld.

Recht op uitkering wordt beoordeeld door een inkomensconsulent.

Geen recht op uitkering, u moet het geld terugbetalen.

Geen recht op uitkering, u moet het geld terugbetalen.

Behandeling ingevulde gegevens volgens regels AVG

Behandeling ingevulde gegevens volgens regels AVG

Hulp voor zelfstandig ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer? En komt u in de knel door de Corona-maatregelen? Lees ons nieuwsbericht over Tozo3.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.