U mag als cliënt van ons verwachten dat wij u met respect benaderen. Tegelijkertijd verwachten wij dat ook van u. Daarvoor zijn een aantal gedragsregels opgesteld waarvan wij verwachten dat u ze in acht neemt:

 • Als u een afspraak heeft, moet u zich altijd melden bij de balie van ISD BOL.
 • Kom op tijd op uw afspraak. Indien u meer dan een kwartier te laat komt, dient u een nieuwe afspraak te maken.
 • Als u zich buiten de openingstijden zonder afspraak aan de balie meldt, kunt u niet door een medewerker van ISD BOL te woord worden gestaan. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt zal dit aan u medegedeeld worden.
 • Bij een bezoek aan ISD BOL moet u zich ten allen tijde kunnen legitimeren door middel van een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.
 • Bij uw bezoek aan ISD BOL bevindt u zich in een openbaar gebouw, waar een algeheel rookverbod geldt.
 • Het is niet toegestaan om tijdens uw bezoek aan ISD BOL te eten of te drinken dan wel drank of drugs te gebruiken.
 • Bent u kennelijk onder invloed van drank en / of drugs en daardoor niet redelijk aanspreekbaar, dan wordt u geweigerd voor een gesprek.
 • Indien u kinderen meebrengt, houdt er dan rekening mee dat hun speelse aard storend kan zijn voor andere bezoekers en onze medewerkers.
 • Honden en andere dieren worden in het gebouw niet toegelaten met uitzondering van blindengeleidehonden.
 • Wij vragen u dringend om uw mobiele telefoon tijdens uw bezoek uit te schakelen.
 • Wij vragen u eraan bij te dragen dat het gebouw netjes blijft. Laat geen rommel achter en plaats documentatie terug in de daarvoor bestemde rekken.
 • Het is verboden om onze eigendommen mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadigingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten.
 • Bij hinderlijk gedrag als schelden, schreeuwen, discriminerende taal wordt u op uw gedrag aangesproken; bij herhaling wordt u niet verder geholpen. Het lastig vallen van andere bezoekers is niet toegestaan; u wordt dan verzocht het gebouw te verlaten. Bij het gooien met voorwerpen of aanrichten van vernielingen wordt de politie ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald.
 • Bedreiging van medewerkers wordt op geen enkele wijze geaccepteerd (handtastelijkheden, verbaal en/of lichamelijk geweld). U wordt niet geholpen en bij herhaling wordt u de toegang tot het gebouw ontzegd. Er volgt een aangifte aan de politie voor het opmaken van proces-verbaal. Als u in bezit bent van een wapen of ander gevaarlijk voorwerp dan wordt u niet te woord gestaan. Melding aan de politie vindt altijd plaats.