Vakantie melden

Wilt u op vakantie? Dan horen wij dit graag van u. Er geldt namelijk een meldingsplicht. De meldingsplicht geldt ook voor vakanties in Nederland. U mag maximaal 28 dagen per jaar op vakantie. Gaat u langer? Dan wordt uw uitkering stopgezet. U kunt uw vakantie makkelijk en snel aan ons doorgeven.

Vakantie doorgeven

Vakantieperiode en mogelijkheden

Periode

Bent u jonger dan uw pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u elk kalenderjaar 4 weken naar het buitenland. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor iets anders. Partners mogen ieder 4 weken naar het buitenland.

Mogelijkheden

De vakantieperiode hoeft u niet in één keer op te nemen. U mag vaker in het buitenland zijn. U verliest uw uitkering niet. Opgeteld mag het maximaal om 4 weken gaan. U mag een deel van de periode opnemen aan het einde van het ene jaar. Een ander deel aan het begin van het volgende jaar. Samen mag het achter elkaar niet langer dan 4 weken zijn. Partners kunnen ook alleen op vakantie gaan. Is één partner langer op vakantie dan 4 weken, dan passen wij de uitkering aan.

Voorbeeld

Bent u de laatste 2 weken van december in het buitenland? Begin januari mag u dan nog 2 weken naar het buitenland. De andere 2 weken zijn voor de rest van het nieuwe jaar.

Naar het buitenland verhuizen

Verhuist u naar het buitenland? Dan is er geen recht meer op de uitkering vanaf de datum dat u vertrekt.

Voor vertrek

Bespreek uw vakantie eerst met uw (ontwikkel)coach, als u deze hebt. Vóór vertrek moet u aan ISD BOL melden dat u in het buitenland gaat verblijven. Doet u dit binnen 7 dagen voordat u echt vertrekt.

Let op: de dag van vertrek uit Nederland geldt als dag waarop nog in Nederland is verbleven en de dag van terugkeer geldt als een dag waarop in het buitenland is verbleven.

Ook een verblijf buiten uw gemeente van 14 dagen of langer moet u tijdig melden aan ISD BOL. 

Bij terugkomst

U hoeft zich niet meer op de eerste werkdag na terugkeer van uw verblijf elders te melden aan de balie van ISD BOL. Wel kan het zijn dat wij uw vakantiemelding achteraf controleren. Wij vertellen u dan wat wij op dat moment van u nodig hebben. 

Re-integratie

Bent u bezig met een re-integratietraject? Dan overlegt u vooraf met uw (ontwikkel) coach over de keuze van uw vakantieperiode. Het vinden van werk of een geschikte opleiding of een traject gaat immers vóór. Overlegt u niet over de periode dat u weg wilt gaan, dan onderzoeken wij welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van uw uitkering.

Melding doorgeven aan de balie

Thuis doorgeven met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het melden van uw vakantie? Wij helpen u graag aan onze balie

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

  • het BSN van uzelf en/of van uw partner (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
  • gegevens van uw vakantie (begin - en einddatum, gegevens van uw vakantie-adres, vervoer etc...)

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de vakantiemelding geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen wel om de bewijsstukken van uw vakantie te bewaren tot een half jaar na uw vakantiemelding! Wij controleren de meldingen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Wij kunnen verder onderzoek doen naar het recht op uitkering.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.

Papieren formulier Vakantiemelding