Dat ligt eraan of u een 'echte zelfstandige' bent of een 'marginaal zelfstandige'.

Echte zelfstandigen

De échte zelfstandige heeft geen recht op een gewone bijstandsuitkering (Participatiewet). Ook niet als het inkomen lager is dan de bijstandsnorm! Bijstand voor échte zelfstandigen is geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Dat is afgekort 'Bbz2004'.

Het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert het 'Bbz2004' uit voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf.

U heeft een bijstandsuitkering. Maar u wilt liever als échte zelfstandige aan de slag?

Geef dat altijd meteen door bij ISD BOL. Ook als u alleen nog maar met de voorbereidingen bezig bent. Deskundige adviseurs van het Zelfstandigenloket kijken samen met u naar uw mogelijkheden. En hoe ze u kunnen ondersteunen.

Melding doorgeven: ik wil als échte zelfstandige aan de slag

Marginale zelfstandigen

Marginale zelfstandigen kunnen onder voorwaarden wél een Participatiewet-uitkering krijgen. Marginale zelfstandige werkzaamheden

 • zijn van geringe omvang (maximaal 20 uur per week)
 • leveren slechts een bescheiden inkomen op

Vraag toestemming vóór u begint

Wij beoordelen dan of u voldoet aan de voorwaarden van de 'Uitvoeringsregels Marginale Zelfstandigen'. Die regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. U krijgt na uw aanvraag altijd een brief van ons.

Toestemming vragen marginaal zelfstandige

Meer informatie voor marginale zelfstandigen

Met een bijstandsuitkering (Participatiewet) mag u werkzaamheden als zelfstandige verrichten. Maar

 • u mag daar niet meer dan 20 uur per week mee bezig zijn
 • het is niet de bedoeling dat u met de zelfstandige werkzaamheden (nu of later) genoeg geld verdient om van te leven.
  Is dat wél uw bedoeling? Dan bent u eigenlijk een 'echte' zelfstandige. Of u wilt dat worden.

U mag met een bijstandsuitkering dus alleen marginaal zelfstandige zijn (en blijven)

'Marginaal' wil zeggen dat niet alles ervan afhangt:

 • De zelfstandige activiteiten zijn (en blijven) relatief bescheiden van omvang
 • De zelfstandige activiteiten (of de voorbereidingen daarvan) mogen niet zó belangrijk zijn (of worden) dat ze al uw aandacht en energie opeisen
 • U kunt er meteen mee stoppen als dat nodig is: bijvoorbeeld om een betaalde baan te aanvaarden. Of om aan een traject mee te doen.

Voor marginaal zelfstandigen gelden alle regels van de Participatiewet

Bijvoorbeeld de arbeids- en re-integratieplicht. U moet dus beschikbaar zijn voor werk en voor een traject richting werk. De zelfstandige werkzaamheden mogen daarvoor geen enkele belemmering zijn.

Wij korten uw inkomsten op de uitkering

U houdt daarom een nauwkeurige en zorgvuldige registratie bij van de gewerkte uren en van alle inkomsten en uitgaven.

Alle spelregels voor marginale zelfstandigen staan in de 'Uitvoeringsregels Marginale Zelfstandigen' die u hieronder kunt downloaden.

Meer informatie voor echte zelfstandigen

Het Bbz2004 is er voor

 1. De préstarter
  • ontvangt algemene bijstand (Participatiewet)
  • is nog niet gestart als zelfstandige, maar wel heel concreet bezig met de voorbereidingen voor een kansrijke start
 2. De beginnend zelfstandige
  • ontvangt een werkloosheidsuitkering
  • is pas net gestart met een levensvatbaar bedrijf (korter dan 18 maanden)
 3. De gevestigde zelfstandige
  • heeft minstens 18 maanden ervaring in een levensvatbaar bedrijf
  • zit in tijdelijke financiële problemen
 4. De oudere zelfstandige
  • is geboren vóór 1 januari 1960
  • is de afgelopen 10 jaar als zelfstandige actief
  • heeft duurzaam te weinig inkomen uit een niet (meer) levensvatbaar bedrijf
 5. De beëindigende zelfstandige
  • de zelfstandige die op korte termijn (in de regel binnen 12 maanden) stopt met zijn niet (meer) levensvatbaar bedrijf

Een Bbz-uitkering kan bestaan uit geld voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal. De duur van de Bbz-uitkering en de bijbehorende voorwaarden verschillen per groep.

Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij het Zelfstandigenloket

Meteen een afspraak maken