Neemt u in 2023 deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket?

Dit is het VGZ Zuid-Limburgpakket Uitgebreid. Dit houdt in dat u de basisverzekering met een aanvullende verzekering heeft van het VGZ. U kunt dan een gedeelte van de premie terugkrijgen.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat binnen enkele dagen op uw rekening! Klik op de knop hieronder en vraag meteen aan!

VGZ-tientje aanvragen

De vergoeding over 2023 kunt u aanvragen tot 1 maart 2024!

Hoeveel geld kan ik krijgen?

 • In Landgraaf is het €120 of €60 per kalenderjaar. Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf hanteert twee inkomensgrenzen.
 • In Brunssum is het €120 per kalenderjaar. Brunssum hanteert voortaan maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Voorwaarden

De volledige spelregels leest u in de uitvoeringsregeling(externe link).

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 120 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€515,94€515,94€515,94€515,94
Niet in een inrichting€1379,27€1379,27€1459,31€1459,31

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€2060,21€2060,21€1952,01
Ikzelfheb nog geen AOW€2060,21€1947,21€1798,10
 woon in een inrichting€1952,01€1798,10€728,38
Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 120 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€455,24€455,24€455,24€455,24
Niet in een inrichting€1217,01€1217,01€1287,63€1287,63

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1888,52€1888,52€1789,34
Ikzelfheb nog geen AOW€1888,52€1784,94€1648,26
 woon in een inrichting€1789,34€1648,26€667,68
Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 60 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€485,59€485,59€485,59€485,59
Niet in een inrichting€1298,14€1298,14€1373,47€1373,47

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1974,37€11974,37€1870,68
Ikzelfheb nog geen AOW€1974,37€1866,08€1723,18
 woon in een inrichting€1870,68€1723,18€698,03

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen(externe link) hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 7.605,00 voor een alleenstaande
 • € 15.210,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 15.210,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2023

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2023 geen uitkering van ISD BOL? Dan hebben wij uw netto inkomen en vermogen nodig.

Kijk thuis goed na wat uw netto inkomen (zonder vakantiegeld) is in januari 2023.

 • Dat kan zijn: loon, uitkering, alimentatie, AOW, particuliere pensioen(en), heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...
 • Let op: het gaat over het inkomen van de maand januari 2023. Indien u toen samenwonend of gehuwd was telt ook het inkomen van de (ex)partner mee.

Kijk thuis goed na wat uw vermogen is in januari van dit jaar.

 • Dat kan zijn: saldo op spaarrekening(en), belegging(en), spaarfonds(en), etc…
 • van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, dan kunnen wij u hierbij helpen. Wij vullen dan deze gegevens voor u in en u ontvangt een besluit. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die u meebrengt correct zijn.

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan behoorlijk lang op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. Heeft u geen uitkering van ISD BOL? Vul dan ook de bijlage bij het aanvraagformulier in. De aanvraag (en bijlage) levert u liefst in tijdens het daarvoor bestemde spreekuur. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag ook.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.