Wie een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. ISD BOL controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit dan. 

Veranderingen doorgeven

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Veranderingen kunt u gemakkelijk via onze website doorgeven. 

Uitkeringsfraude melden 

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij ISD BOL. De fraude kunt u melden door een mail te sturen of neem contact met ons op. U kunt de fraude ook anoniem melden via Misdaad anoniem.  

Voorbeelden van uitkeringsfraude 

 • niet doorgeven van een verandering in het inkomen of vermogen, bijvoorbeeld als iemand zwart werkt of een dure auto heeft;
 • niet doorgeven dat de gezinssamenstelling verandert of dat iemand getrouwd of gescheiden is, of wanneer iemand doet alsof hij/zij gescheiden is (schijnverlating);
 • een vals adres opgeven. 

Fraudeonderzoek 

Regelmatig onderzoeken wij of iemand recht heeft op een uitkering. Blijkt daaruit dat iemand fraudeert, dan moet de te veel betaalde uitkering terugbetaald worden. Daarnaast wordt een boete opgelegd, die even hoog is als het bedrag dat terugbetaald moet worden. Fraudeert iemand binnen 5 jaar opnieuw? Dan wordt de boete nog hoger.

Zo werkt het

Een fraudeonderzoek werkt als volgt:

 • we verzamelen informatie en nodigen iemand uit voor een gesprek;
 • we gaan op huisbezoek;
 • we starten een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken we onder andere op uw adres of de informatie klopt;
 • denken we dat iemand al lange tijd fraudeert en meer dan € 50.000 te veel heeft gekregen? Dan doen we een strafrechtelijk onderzoek.

Belangrijk

U kunt fraude altijd melden. Gaat het over iets uit het verleden? Dan is de fraude soms moeilijk te bewijzen maar wordt toch onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, moet u gegevens over de fraude doorgeven, zoals:

 • adressen
 • werktijden
 • vertrek- en aankomsttijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie de verdachte samenwoont en sinds wanneer