Werken met behoud van uitkering (WBU-plek) heeft tot doel om mensen, met behoud van uitkering, te leren functioneren in een werkomgeving bij een bedrijf. Zij doen daarmee werkervaring op en vergroten hun kansen op uitstroom naar een betaalde baan.

Schriftelijke overeenkomst

Als iemand gaat werken met behoud van uitkering dan wordt dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Hierin worden de volgende gegevens opgenomen:

  • Het doel van de WBU-plek
  • De duur
  • Afspraken over werktijden en verlof
  • De werkzaamheden die uitgevoerd worden
  • De wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven (optioneel)
  • Dat aan deze voorziening geen kosten zijn verbonden
  • Dat de werkgever voor de persoon in kwestie de noodzakelijke verzekeringen heeft afgesloten.

Werken met behoud van uitkering en loonkostensubsidie

Deze mogelijkheid is bedoeld voor werkgevers die van plan zijn de werkzoekende, met een indicatie banenafspraak of die door omstandigheden niet het minimum loon kunnen verdienen, na het werken met behoud van uitkering een dienstverband aan te bieden. 

De loonwaarde, en als afgeleide daarvan de hoogte van de loonkostensubsidie, worden vastgesteld aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden. Een WBU-plek is een mogelijkheid om de loonwaarde en loonkostensubsidie te bepalen voorafgaand aan een dienstverband. In overleg met de werkcoach wordt de duur van het werken met behoud van uitkering vastgelegd.