Werkgevers zijn verplicht werknemers bij ziekte hun loon een bepaalde periode door te betalen. Zij kunnen daarom huiverig zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. De no-risk polis neemt deze drempel weg.

Wat houdt de no-riskpolis in?

Een no-riskpolis is geregeld voor werknemers die een indicatie banenafspraak hebben. Mensen met die indicatie zijn opgenomen in het doelgroepregister. Het register wordt beheerd door het UWV.

Aan welke werknemers moet u denken?

De volgende mensen worden opgenomen in het doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wij vaststellen dat zij niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
  • Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die alleen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailletoetsenbord).┬á