Heeft u

 • een laag inkomen?
 • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum en Landgraaf extra geld krijgen voor elk gezinslid vanaf 18 jaar. Het geld helpt om actief mee te doen aan sport, muziek en cultuur. Regelmatig, en samen met andere mensen. Bijvoorbeeld in een club of vereniging.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening! Klik op de knop hieronder en vraag meteen aan!

Geld voor sociaal-culturele activiteiten aanvragen

Voor kosten over 2024 kunt u geld aanvragen tot 1 maart 2025.

Hoeveel geld kan ik krijgen?

 • In Landgraaf is het €150 of €75. Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf kent twee inkomensgrenzen.
 • In Brunssum is het €150. Brunssum kent voortaan nog maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Voorwaarden

In de Uitvoeringsregeling(externe link) leest u alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Activiteiten van kinderen van 4 tot 18 jaar

Voor de activiteiten van kinderen van 4 tot 18 jaar krijgt u geen geld van ISD BOL. Daarvoor moet u bij de Stichting Leergeld zijn.

Aanvragen bij de Stichting Leergeld(externe link)

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  • voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  • bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  • woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  • Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 150 euro

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€587,30€587,30€587,30€587,30
Niet in een inrichting€1480,99€1480,99€1561,69€1561,69

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€2204,74€2204,74€2136,67
Ikzelfheb nog geen AOW€2204,74€2090,81€1974,87
 woon in een inrichting€2136,67€1974,87€829,13

Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 150 euro

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€518,21€518,21€518,21€518,21
Niet in een inrichting€1306,75€1306,75€1377,96€1377,96

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€2021,01€2021,01€1958,61
Ikzelfheb nog geen AOW€2021,01€1916,57€1810,30
 woon in een inrichting€1958,61€1810,30€760,04

Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 75 euro

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€552,76€552,76€552,76€552,76
Niet in een inrichting€1393,87€1393,87€1469,82€1469,82

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€2112,87€2112,87€2047,64
Ikzelfheb nog geen AOW€2112,87€2003,69€1892,58
 woon in een inrichting€2047,64€1892,58€794,59

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen(externe link) hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 7.575,00 voor een alleenstaande
 • € 15.150,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 15.150,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2024

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • het BSN van uzelf en/of van uw partner (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2024 geen uitkering van ISD BOL? Dan hebben wij uw netto inkomen en vermogen nodig.

Kijk thuis goed na wat uw netto inkomen (zonder vakantiegeld) is in januari 2024.

 • Dat kan zijn: loon, uitkering, alimentatie, AOW, particuliere pensioen(en), heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...
 • Let op: het gaat over het inkomen van de maand januari 2024. Indien u toen samenwonend of gehuwd was telt ook het inkomen van de (ex)partner mee.

Kijk thuis goed na wat uw vermogen is in januari van dit jaar.

 • Dat kan zijn: saldo op spaarrekening(en), belegging(en), spaarfonds(en), etc…
 • van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, dan kunnen wij u hierbij helpen. Wij vullen dan deze gegevens voor u in en u ontvangt een besluit. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die u meebrengt correct zijn.

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan wel 8 weken op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.