Een aanvraag voor een voedselpakket gebeurt altijd via een hulpverlenende instantie. Nooit door u zelf! Neem dus altijd eerst contact op met de hulpverlenende instantie.

De website van de Voedselbank(externe link)