Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Ook in Parkstad is dit een grote groep kinderen. Leergeld Parkstad wil graag dat ook deze kinderen kunnen meedoen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten.

Leergeld biedt deze kinderen kansen door deel te nemen aan activiteiten zoals een schoolreisje, zwemles, sport- of muziekonderwijs. 
Meedoen is vaak een springplank waardoor kinderen opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en hun eigenwaarde kunnen vergroten.

Doe een aanvraag bij Leergeld Parkstad