U doet mee aan een traject bij Betere Buren Brunssum of Mens Ontwikkel Bedrijf Landgraaf? U doet goed uw best? U bent gemotiveerd? U wilt er echt voor gaan? Maar u heeft net dat extra duwtje in de rug nodig om echt hogerop of verder te komen? Dan is een Persoonsgebonden Stimuleringsbudget (PSB) misschien iets voor u. Het PSB is een premie die u kunt aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor een persoonsgebonden stimuleringsbudget is een positief advies van uw ontwikkelcoach. Is dat positief advies er? Dan maakt u samen met de coach een kort voorstel. Daarin beschrijft u wat u nodig heeft en waarom. Welke acties dat zijn, is van tevoren niet bepaald. Uw eigen creativiteit bepaalt de grens! Zolang de voorgestelde acties maar een bijdrage leveren aan het vergroten van uw kansen naar werk. Uw coach kijkt mee over uw schouder. Hij geeft zo nodig advies en beslist of hij het plan goedkeurt.

Hoogte van de premie

Het persoonsgebonden stimuleringsbudget is maximaal €1.500,- per uitkeringsperiode. Met dat geld kunnen één of meerdere acties, wel of niet tegelijk, worden ingezet en betaald. Betaling van de goedgekeurde acties vindt altijd plaats via tussenkomst van de ontwikkelcoach aan de hand van originele facturen.

Stoppen van de uitkering

Bij stopzetting van de uitkering minder dan 6 maanden achter elkaar, is er geen nieuw recht op het persoonsgebonden stimuleringsbudget. Wel kunt u in dat geval gebruik maken van het niet gebruikte deel van het bedrag van €1.500,- vanuit de eerdere uitkeringsperiode. Komt u na zes maanden opnieuw in de uitkering? Dan kan er opnieuw recht bestaan op het persoonsgebonden stimuleringsbudget. Heeft u de in een goedgekeurde voorstel genoemde acties niet of niet volledig verzilverd? Dan kunt u geen aanspraak maken op het niet bestede geld.