U doet mee aan een traject bij Betere Buren Brunssum of het MensOntwikkelBedrijf Landgraaf? U doet goed uw best? U bent gemotiveerd? U wilt er echt voor gaan? Maar u heeft net dat extra duwtje in de rug nodig om echt hogerop of verder te komen? Dan is een Persoonsgebonden StimuleringsBudget (PSB) misschien iets voor u. Het PSB is een premie die u kunt aanvragen.

Een positief advies van uw consulent

Belangrijkste voorwaarde voor toekenning van een PSB is een positief advies van uw consulent. Is dat positief advies er? Dan maakt u samen met hem of haar een beknopt voorstel. Daarin benoemt u de interventies die u graag wilt inzetten en licht u die toe. Welke interventies dat zijn, is op voorhand niet bepaald. Uw eigen creativiteit bepaalt de grens! Zolang de voorgestelde interventies maar een bijdrage leveren aan het vergroten van uw kansen richting doorstroom of uitstroom. Uw consulent kijkt mee over uw schouder. Hij geeft zo nodig suggesties en bepaalt of hij instemt met het plan.

Het PSB is maximaal €1.500,- per uitkeringsperiode

Met dat geld kunnen één of meerdere interventies, al dan niet gelijktijdig, worden ingezet en gefinancierd. Betaling van de geaccordeerde interventies vindt te allen tijde plaats via tussenkomst van de consulent aan de hand van originele facturen. Inkoop van de interventies kán door uzelf worden verzorgd. Mits dit vóóraf met de consulent is besproken én hiervoor geen geldtransacties nodig zijn tussen u en 'verkoper'. Dit moet altijd door middel van een door ISD BOL te betalen factuur kunnen worden afgehandeld!

Onderbreking van de uitkering

Bij een onderbreking van de uitkering minder dan 6 aaneengesloten maanden, is er geen nieuw recht op het PSB. Wel kunt u in dat geval gebruik maken van het niet gespendeerde gedeelte van het bedrag van €1.500,- vanuit de eerdere uitkeringsperiode. Komt u na 6 maanden opnieuw in de uitkering? Dan kan er opnieuw recht bestaan op PSB. Heeft u de in een geaccordeerd voorstel genoemde interventies niet of niet volledig verzilverd? Dan kunt u geen aanspraak maken op de niet bestede middelen.