Home  /  Over ons  /  Organisatie

Organisatie

 • Ik heb een klacht

  Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij ISD BOL.  De klant en onze medewerker zijn alle twee verantwoordelijk  voor een respectvol contact met elkaar. Maar er kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Bent u ontevreden over de houding of het gedrag van een medewerker of bestuurder van ISD BOL? Dan kunt u een klacht indienen.
 • Organogram

  Ons organogram brengt in kaart uit hoeveel verschillende afdelingen ISD BOL bestaat en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

  Meer info

 • Organisatie

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst is een openbaar lichaam dat gevestigd is in Brunssum. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten Brunssum, Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken. Samen hebben deze gemeenten iets meer dan 76.000 inwoners en ongeveer 2000 klanten.

 • Bestuur

  Het bestuur van ISD BOL bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit de portefeuillehouders sociale zaken van de drie deelnemende gemeenten alsmede twee vertegenwoordigers vanuit elke gemeenteraad. De portefeuillehouders vormen tevens het Dagelijks Bestuur (DB). De directeur van ISD BOL is secretaris van het bestuur.

  Meer info

 • Cliëntondersteuning

  De Participatiewet heeft tot doel iedereen naar vermogen te laten meedoen in de maatschappij. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. Soms is ondersteuning nodig. Hoe die ondersteuning is geregeld in de BOL gemeenten, leggen wij u hier uit.

  Meer info

 • Onze huisregels

  U mag als cliënt van ons verwachten dat wij u met respect benaderen. Tegelijkertijd verwachten wij dat ook van u. Daarvoor zijn een aantal gedragsregels opgesteld waarvan wij verwachten dat u ze in acht neemt.

  Meer info