Dat ligt eraan. We maken voor de bijstandsverlening onderscheid in twee groepen zelfstandigen:

  •     'echte' zelfstandigen en
  •     marginale zelfstandigen

Echte zelfstandigen

De eerste groep bestaat uit 'echte' zelfstandigen. Dat zijn gevestigde zelfstandigen, startende zelfstandigen en pré-starters (pré-starters zijn personen met een bijstandsuitkering die zich willen voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap). Hoort u bij de groep 'echte' zelfstandigen? Dan heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Ook niet als uw inkomen lager is dan de bijstandsnorm! Bijstandsverlening aan al deze 'echte' zelfstandigen is geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. We korten dat af als 'Bbz2004'. Een Bbz-uitkering kan bestaan uit geld voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal. De duur van een Bbz-uitkering en de bijbehorende voorwaarden verschillen per groep.

Wilt u als zelfstandige uw brood verdienen? Geef dat altijd meteen door bij ISD BOL. Ook als u alleen nog maar met de voorbereidingen bezig bent. We kijken dan samen met u en deskundige adviseurs van het Zelfstandigenloket naar de mogelijkheden. En hoe we u kunnen ondersteunen.

Het 'Bbz2004' wordt voor de gemeenten Brunssum, Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken uitgevoerd door het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Meer informatie over het Zelfstandigenloket en een Bbz-uitkering

Marginale zelfstandigen

De tweede groep bestaat uit marginale zelfstandigen.

Met een bijstandsuitkering mag u werkzaamheden als zelfstandige verrichten. Maar u mag daar niet meer dan 20 uur per week mee bezig zijn. En het is niet de bedoeling dat u met de zelfstandige werkzaamheden (nu of later) genoeg geld verdient om van te leven. Is dat nu precies wél uw bedoeling? Dan bent u eerder een 'echte' zelfstandige zoals hierboven beschreven. Of u bent vast van plan om dat te worden.

Met andere woorden: u mag met een bijstandsuitkering alleen marginaal zelfstandige zijn (en blijven). 'Marginaal' wil zeggen dat niet alles ervan afhangt. De zelfstandige activiteiten zijn (en blijven) relatief bescheiden van omvang. De zelfstandige activiteiten (of de voorbereidingen daarvan) mogen niet zó belangrijk zijn (of worden) dat ze al uw aandacht en energie opeisen. Voor marginaal zelfstandigen gelden alle regels van de Participatiewet. Bijvoorbeeld de arbeids- en re-integratieplicht. Wij houden ook rekening met uw inkomsten. Daarvan moet u een nauwkeurige en zorgvuldige registratie bijhouden. Bent u als marginaal zelfstandige actief? Of wilt u dat graag? Geef dat altijd meteen door bij ISD BOL. Wij toetsen dan of u aan de voorwaarden voldoet. Alle spelregels voor marginale zelfstandigen staan in de 'Uitvoeringsregels Marginale Zelfstandigen' die u hieronder kunt downloaden.