Om het voor een werkgever aantrekkelijk te maken om voor langere tijd een oudere werknemer in dienst te houden, kan hij gebruikmaken van het ‘Loonkostenvoordeel oudere werknemer’.

Wat is loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel (LKV) is een bijdrage voor de werkgever die een oudere werknemer in dienst neemt. De werkgever maakt kosten, onder andere voor het loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan de werkgever voor ieder uur dat een oudere werknemer bij hem werkt een bedrag ontvangen. Dit is €3,05 per uur, tot een totaalbedrag van €6.000,- per jaar. Dit kan 3 jaar achter elkaar. De werkgever krijgt het geld achteraf van de Belastingdienst.

Doelgroepverklaring

Om het loonkostenvoordeel te krijgen heeft de werkgever een doelgroepverklaring nodig. Die bewaart hij bij de loonadministratie. Hij kan bij de loonaangifte aangeven dat hij loonkostenvoordeel wil ontvangen. UWV controleert dan of er voor de oudere werknemer een doelgroepverklaring is. Zonder doelgroepverklaring heeft de werkgever geen recht op het loonkostenvoordeel.

Wat zijn de voorwaarden voor een doelgroepverklaring?

U kunt een ‘doelgroepverklaring oudere werknemer’ krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
  • U bent de 6 maanden voorafgaand aan uw baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
  • U hebt een reguliere baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.
  • U bent korter dan 3 maanden geleden begonnen met uw baan.