Bent u naar Nederland gekomen om bij uw man, vrouw of gezinslid te wonen? Dan noemen wij u (gezins)migrant. U moet nu inburgeren. Wij leggen u uit wat inburgeren betekent. U volgt een aantal stappen. De stappen kunt u vinden op deze pagina. 

Wilt u het filmpje in een andere taal bekijken?

Uitleg over inburgeren in 7 stappen

Stap 1: Start Brede Intake 

De coach bekijkt samen met u welke manier van inburgeren bij u past. We bespreken dat tijdens de Brede Intake. De start van de Brede Intake is een gesprek over uw mogelijkheden. Wie bent u, wat kunt u, wat wilt u? 

Stap 2: Vervolg Brede Intake: leerbaarheidstoets 

Uw inburgering kan bijna beginnen. U maakt eerst nog een toets. Die laat zien welke leerroute bij u past. Dit is het laatste onderdeel van de Brede Intake. Na deze leerbaarheidstoets wordt uw leerroute bepaald. 

Stap 3: Plan Inburgering en Participatie (PIP) en start inburgering 

Samen met uw coach maakt u een plan: het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin maakt u afspraken over uw leerroute en participatie. Daarna begint uw inburgering. 

Stap 4: Leerroute en participatie 

U regelt uw eigen taallessen. Ook doet u mee in de Nederlandse samenleving door school, werk, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Regelmatig bespreekt u met uw coach hoe het gaat. 

Stap 5: Voortgangsgesprekken

U heeft regelmatig gesprekken met uw coach. Hierin bespreekt u samen hoe het gaat met u en uw inburgering.  

Stap 6: Examen of eindgesprek: inburgering afgerond! 

Als u aan alle voorwaarden heeft voldaan krijgt u een diploma. U bent binnen 3 jaar ingeburgerd. 
Gefeliciteerd, uw inburgering is afgerond!

Wie doet wat?

COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 

 • Het COA heeft uw plek in het azc (asielzoekerscentrum) geregeld. 
 • Het COA geeft u in het azc les over de Nederlandse samenleving: de voorinburgering. 

Coach van het Mens Ontwikkel Bedrijf Landgraaf of Betere Buren Brunssum 

 • Samen met uw coach kiest u welke leerroute bij u past, tijdens de Brede Intake. 
 • De coach controleert of u zich inzet voor uw inburgering. 
 • Aan het einde van de Z-route hebt u met de coach een eindgesprek. 

ISD BOL (Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum en Landgraaf)

Als u niet werkt, krijgt u van ISD BOL een uitkering. Uw maatschappelijk begeleider helpt u bij het aanvragen van een uitkering. 

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 

 • DUO controleert of u uw inburgering afmaakt.
 • Bij DUO kunt u een ontheffing of vrijstelling aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. 
 • Aan het einde van de B1- of Onderwijsroute doet u bij DUO een B1-examen. 

VISTA college

 • VISTA geeft les over de Nederlandse taal. 
 • VISTA bereidt u voor op het examen of eindgesprek.

WSP (Werkgeversservicepunt Parkstad)

WSP geeft de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

CMWW 

CMWW geeft u de cursus voor het Participatieverklaringstraject (PVT).

Uitleg van moeilijke woorden

Brede Intake 

U heeft gesprekken met uw coach en uw maatschappelijk begeleider. Ook maakt u een toets om te zien welke leerroute bij u past. Dit is de leerbaarheidstoets. 

Leerbaarheidstoets 

Deze toets laat zien welke leerroute bij u past. Dit is een onderdeel van de Brede Intake. 

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) 

In dit plan staan alle afspraken die u maakt over uw inburgering. U maakt deze afspraken met uw coach. 

Leerroutes 

U krijgt taalles die past bij uw niveau. Er zijn drie leerroutes. 

 • B1-route: u leert de taal op niveau B1. Dat is een goede start voor (vrijwilligers)werk. 
 • De Onderwijsroute: dit is een voorbereiding op een opleiding in Nederland. U leert de taal en andere schoolvakken, zodat u een opleiding kunt starten. 
 • De Zelfredzaamheidsroute: u leert om zelfstandig mee te doen in Nederland. 

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Tijdens uw inburgeringstraject leert u niet alleen de Nederlandse taal, maar u leert ook alles over de Nederlandse samenleving.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 

Dit is een cursus over de Nederlandse arbeidsmarkt. U krijgt informatie over werken in Nederland. 

Participatieverklaringstraject (PVT) 

Dit is een cursus in uw eigen taal over wat in Nederland belangrijk is en hoe we in Nederland met elkaar omgaan, waar u recht op heeft en wat van u wordt verwacht.