Heeft u een bewijs gekregen dat u in Nederland mag blijven? Dan moet u inburgeren. Wij leggen u uit wat inburgeren betekent.  U volgt een aantal stappen. De stappen kunt u vinden op deze pagina. 

Lees de tekst van de video over inburgeren in Nederland

Welkom in onze gemeente. Hier helpen we u om van Nederland uw nieuwe thuis te maken. Dat noemen we inburgeren. Misschien bent u in de opvang bij het CAO al gestart met inburgeren. 

Het inburgeren duurt zo'n drie jaar. In die drie jaar leert u de Nederlandse taal. U leert ook hoe Nederlanders wonen, werken en leven. En u probeert werk te vinden. Uw contactpersoon bij de gemeente gaat u daarbij helpen. 

Uw contactpersoon wil u eerst beter leren kennen. Wat voor werk heeft u bijvoorbeeld gedaan? Waar bent u goed in? En wat wilt u graag? Dan bekijkt u samen wat u goed kunt en wat bij u past. Dit alles komt in een plan. Uw contactpersoon helpt u daarbij. 

Welke cursussen gaat u de komende tijd doen? Welke examens? En hoe goed gaat u Nederlands leren? In het plan staan de doelen die u gaat halen. Het is belangrijk dat u uw best doet om de doelen te halen. Dan spreekt u straks de taal goed en is het makkelijker om werk te vinden. 

Er zijn drie routes voor inburgeren in Nederland. Welke route u volgt, hangt af van uw leeftijd en situatie. Elke route zorgt ervoor dat u zich hier thuis gaat voelen. U leert over het land en ontmoet nieuwe mensen. Uw contactpersoon vertelt u alles over de routes en helpt u om te kiezen welke het beste bij u past. 

In Nederland werken veel dingen anders dan waar u vandaan komt. Dat kan lastig zijn. Daarom krijgt u ook hulp bij alles wat u moet regelen en bij geldzaken. We leren u hoe geldzaken in Nederland geregeld zijn. 

Uw contactpersoon is de persoon waar u al uw vragen aan kunt stellen. Die wijst u de weg. Er is veel te regelen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar u kunt het! Vraag altijd om hulp als u dat nodig heeft. Heel veel succes met het maken van een goede start in Nederland. 

Logo's: Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, COA, Divosa en VNG. 

Wilt u het filmpje in een andere taal bekijken?

Uitleg over inburgeren in 9 stappen

Stap 1: Koppeling gemeente 

U hoort in welke gemeente u gaat wonen. Daarna krijgt u een woning en verhuist u naar uw nieuwe gemeente. 

Stap 2: Start maatschappelijke begeleiding 

Na de verhuizing moet u veel regelen: inrichting van uw woning, verzekeringen, geldzaken en meer. Uw maatschappelijk begeleider en de Kredietbank helpen u hierbij. 

Stap 3: Kennismaking  

U krijgt de eerste brief van ISD BOL. Dit is een uitnodiging voor een kennismaking. We leggen u uit hoe de inburgering verdergaat en leren u graag beter kennen. 

Stap 4: Start Brede Intake 

De coach bekijkt samen met u welke manier van inburgeren bij u past. We bespreken dat tijdens de Brede Intake. De start van de Brede Intake is een gesprek over uw mogelijkheden. Wie bent u, wat kunt u, wat wilt u? 

Stap 5: Vervolg Brede Intake: leerbaarheidstoets 

Uw inburgering kan bijna beginnen. U maakt eerst nog een toets. Die laat zien welke leerroute bij u past. Dit is het laatste onderdeel van de Brede Intake. Na deze leerbaarheidstoets wordt uw leerroute bepaald. 

Stap 6: Plan Inburgering en Participatie (PIP) en start inburgering 

Samen met uw coach maakt u een plan: het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin maakt u afspraken over uw leerroute en participatie. Daarna begint uw inburgering. 

Stap 7: Leerroute en participatie 

U volgt lessen over de Nederlandse taal en maatschappij. Ook doet u mee in de Nederlandse samenleving door school, werk, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Regelmatig bespreekt u met uw coach hoe het gaat. 

Stap 8: Voortgangsgesprekken

U heeft regelmatig gesprekken met uw coach. Hierin bespreekt u samen hoe het gaat met u en uw inburgering.  

Stap 9: Examen of eindgesprek: inburgering afgerond! 

Aan het einde van uw inburgering doet u een examen of heeft u een eindgesprek. Daarna krijgt u een diploma of certificaat. U bent binnen 3 jaar ingeburgerd. 
Gefeliciteerd, uw inburgering is afgerond!

Wie doet wat?

COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 

 • Het COA heeft uw plek in het azc (asielzoekerscentrum) geregeld. 
 • Het COA geeft u in het azc les over de Nederlandse samenleving: de voorinburgering. 

Coach van het Mens Ontwikkel Bedrijf Landgraaf of Betere Buren Brunssum 

 • Samen met uw coach kiest u welke leerroute bij u past, tijdens de Brede Intake. 
 • De coach controleert of u zich inzet voor uw inburgering. 
 • Aan het einde van de Z-route hebt u met de coach een eindgesprek. 

ISD BOL (Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum en Landgraaf)

Als u niet werkt, krijgt u van ISD BOL een uitkering. Uw maatschappelijk begeleider helpt u bij het aanvragen van een uitkering. 

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 

 • DUO controleert of u uw inburgering afmaakt.
 • Bij DUO kunt u een ontheffing of vrijstelling aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. 
 • Aan het einde van de B1- of Onderwijsroute doet u bij DUO een B1-examen. 

VISTA college

 • VISTA geeft les over de Nederlandse taal. 
 • VISTA bereidt u voor op het examen of eindgesprek.

WSP (Werkgeversservicepunt Parkstad)

WSP geeft de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

CMWW 

CMWW geeft u de cursus voor het Participatieverklaringstraject (PVT).

Uitleg van moeilijke woorden

Brede Intake 

U heeft gesprekken met uw coach en uw maatschappelijk begeleider. Ook maakt u een toets om te zien welke leerroute bij u past. Dit is de leerbaarheidstoets. 

Leerbaarheidstoets 

Deze toets laat zien welke leerroute bij u past. Dit is een onderdeel van de Brede Intake. 

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) 

In dit plan staan alle afspraken die u maakt over uw inburgering. U maakt deze afspraken met uw coach. 

Leerroutes 

U krijgt taalles die past bij uw niveau. Er zijn drie leerroutes. 

 • B1-route: u leert de taal op niveau B1. Dat is een goede start voor (vrijwilligers)werk. 
 • De Onderwijsroute: dit is een voorbereiding op een opleiding in Nederland. U leert de taal en andere schoolvakken, zodat u een opleiding kunt starten. 
 • De Zelfredzaamheidsroute: u leert om zelfstandig mee te doen in Nederland. 

Financieel ontzorgen 

In de eerste zes maanden regelt de maatschappelijk begeleider uw belangrijkste geldzaken. Dit hoeft u dan niet zelf te doen. Na zes maanden gaat u het zelf regelen. Uw maatschappelijk begeleider helpt u hierbij. 

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 

Dit is een cursus over de Nederlandse arbeidsmarkt. U krijgt informatie over werken in Nederland. 

Participatieverklaringstraject (PVT) 

Dit is een cursus in uw eigen taal over wat in Nederland belangrijk is en hoe we in Nederland met elkaar omgaan, waar u recht op heeft en wat van u wordt verwacht.