Energietoeslag 2023

In 2023 is er een nieuwe energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Het gaat om een energietoeslag van € 1.300,-.

Wanneer krijgt u de energietoeslag 2023?

We betalen de energietoeslag zo veel mogelijk automatisch uit.

  • Krijgt u een uitkering (bijstandsuitkering, IOAW-uitkering, Bbz-uitkering, IOAZ-uitkering of AIO-aanvulling) en voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de energietoeslag uiterlijk op 10 november automatisch uitbetaald. Hierover krijgt u ook een brief.
  • Heeft u de energietoeslag 2022 gekregen of in 2023 bijzondere bijstand of een andere tegemoetkoming (minimaregeling) van ons gekregen? Dan kijken we of u recht heeft op de energietoeslag 2023. Als dat het geval is, krijgt u de energietoeslag uiterlijk op 27 november automatisch op uw rekening. U krijgt uiterlijk op 27 november van ons ook een brief waarin staat of u de energietoeslag wel of niet automatisch krijgt.

Als u de energietoeslag niet automatisch van ons krijgt maar wel denkt dat u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen via onze website.

De belangrijkste voorwaarden 

  • U woont in Brunssum of Landgraaf;
  • U heeft een laag inkomen (in onderstaande tabel ziet u de inkomensgrenzen);
  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U bent geen student;
  • U woont niet in een inrichting;
  • U bent de hoofdbewoner; 
  • U heeft geen briefadres; 
  • En u bent geen kamerbewoner.

De inkomensgrenzen

In onderstaande tabellen ziet u wat uw maximale inkomen (o.a. salaris, uitkering, pensioen uit Nederland en/of buitenland) mag zijn om de energietoeslag te krijgen. Het gaat om uw netto inkomen zonder vakantiegeld. Wij kijken naar uw (gezamenlijke) netto-inkomen in de maand vóórdat u deze aanvraag doet.

Voor aanvragen waarbij we kijken naar het inkomen vanaf 1 januari 2024:

 Maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld
Ik woon alleen of ben alleenstaand ouder (kinderen onder 18 jaar) en ben tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd€ 1.464
Ik woon alleen en ben ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd€ 1.626
Wij zijn getrouwd of wonen samen. Een van ons is 18,19 of 20 jaar en de ander is 21+€ 1.464
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei tussen de 21 jaar en onze pensioengerechtigde leeftijd€ 2.091
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei of één van beide ouder dan onze pensioengerechtigde leeftijd€ 2.203

Voor aanvragen waarbij we kijken naar het inkomen vanaf 1 november 2023 tot 1 januari 2024:

 Maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld
Ik woon alleen of ben alleenstaand ouder (kinderen onder 18 jaar) en ben tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd€ 1.387
Ik woon alleen en ben ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd€ 1.548
Wij zijn getrouwd of wonen samen. Een van ons is 18,19 of 20 jaar en de ander is 21+€ 1.387
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei tussen de 21 jaar en onze pensioengerechtigde leeftijd€ 1.982
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei of één van beide ouder dan onze pensioengerechtigde leeftijd€ 2.102

Wanneer kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen?

De energietoeslag kunt u vanaf 27 november zelf aanvragen via onze website. 

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Neem dan contact met ons op. Dit kan door te bellen naar 045-5253747. Of stuur een mail naar energietoeslag@isdbol.nl. 

Wilt u weten waar u nog meer recht op heeft?

U kunt een gratis adviesgesprek krijgen met een adviseur. Hierin kijkt onze adviseur samen met u naar waar u nog meer recht op heeft. Onze adviseur weet precies welke toeslagen en/of regelingen voor u gelden. En als u wilt, vragen we dit gelijk met u aan.

Wilt u een adviesgesprek aanvragen? Mail dan naar voorzieningenwijzer@isdbol.nl of bel 045 – 5278160. Onze adviseur helpt u graag!

Let op: deze adviseur kan (nog) geen vragen over de energietoeslag beantwoorden. Bel ons algemene telefoonnummer als u vragen heeft over de energietoeslag. 

Laatste nieuws