De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden flink gestegen. Daarom komt er voor huishoudens met een laag inkomen een vergoeding voor energiekosten. Het gaat om een vergoeding van €1.300,-. Dit is een vergoeding per huishouden, dus niet per persoon.

LET OP: Zodra er meer bekend is over de energietoeslag 2023, zullen wij dit publiceren op onze website. Onderstaande informatie geldt voor de energietoeslag 2022.

De energietoeslag is automatisch uitbetaald

Als u al bij ons bekend bent, is de energietoeslag van €800,- automatisch aan u uitbetaald op donderdag 7 april 2022. Dit kan als u:

 • een bijstandsuitkering of IOAW krijgt,
 • in 2022 bijzondere bijstand of een vergoeding voor minima heeft gekregen, 
 • een ondernemer bent met een Bbz-uitkering of IOAZ.

De nabetaling is eind oktober uitbetaald 

De nabetaling van €500,- heeft u automatisch gekregen in 2022 als u de eerdere €800,- terecht heeft ontvangen. U hoeft hiervoor dus geen nieuwe aanvraag te doen. 

Vraag de vergoeding zelf aan

Heeft u de vergoeding nog niet gekregen? Dan kunt u de vergoeding eenvoudig aanvragen met uw DigiD. U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden.

Energietoeslag aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent OF 18, 19 of 20 jaar oud bent én u ontvangt een bijstandsuitkering aangevuld met bijzondere bijstand;
 • in de gemeente Brunssum of Landgraaf woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft. In de onderstaande tabel leest u wat uw maximale inkomen mag zijn;
 • een huishouden vormt (alleenstaand of gezin); 
 • en nog geen energietoeslag ontvangen heeft van ons of een andere gemeente.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent (tenzij u een bijstandsuitkering ontvangt aangevuld met bijzondere bijstand);
 • kamerbewoner bent (een bewoner van een onzelfstandige woonruimte zonder een eigen energiecontract op naam);
 • in een instelling of inrichting woont (zorg- of verpleeginstelling, instelling voor beschermd of begeleid wonen, detentie). U betaalt in dit geval geen energiekosten;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft. U betaalt in dit geval geen energiekosten;
 • als u geen hoofdbewoner bent en geen energiecontract op uw naam heeft staan.

Wat is de inkomensgrens?

In onderstaande tabel ziet u wat uw maximale inkomen mag zijn om de vergoeding te krijgen. Het gaat om uw netto inkomen op 1 januari 2023 zonder vakantiegeld.

 Maximaal inkomen zonder vakantiegeld
18 t/m 20 jaarBijstandsuitkering met aanvulling bijzondere bijstand
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder zonder AOW€ 1.364
Gehuwd of samenwonend van 21 jaar of ouder zonder AOW€ 1.948
Alleenstaand met AOW€ 1.517
Gehuwd of samenwonend met AOW€ 2.061
Alleenstaand met AOW en pensioen€ 1.543
Gehuwd of samenwonend met AOW en pensioen€ 2.111

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan onze balie

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • het BSN van uzelf en/of van uw partner (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)
 • gegevens over het netto inkomen over januari 2022 van u en/of uw partner (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

Bewaar de bewijsstukken!

Wij vragen u om de bewijsstukken over uw inkomen te bewaren na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.