Mensen met een laag inkomen kunnen weer een vergoeding voor de hoge energiekosten krijgen. Het gaat om een vergoeding van €1.300,-. Dit is een vergoeding per huishouden, dus niet per persoon.

De energietoeslag is zo veel mogelijk automatisch uitbetaald

Als u al bij ons bekend bent en aan de voorwaarden voldoet, is de energietoeslag van € 1.300,- automatisch aan u uitbetaald. U hoeft dan dus geen aanvraag meer te doen. 

Vraag de vergoeding zelf aan

Heeft u de vergoeding nog niet gekregen maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u vanaf maandag 27 november de vergoeding eenvoudig aanvragen met uw DigiD. 

Let op: Zorg dat u onderstaande gegevens hebt verzameld voordat u de aanvraag doet. Deze gegevens moet u uploaden in het aanvraagformulier, anders kunt u de aanvraag niet indienen. 

 • Overzicht van al uw netto-inkomsten van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Bijvoorbeeld: vraagt u de energietoeslag aan in december, dan moet u uw inkomsten over november aan ons doorgeven. Denk hierbij ook aan pensioenoverzichten, lijfrentes, uitkeringen, alimentatie, heffingskorting of andere bewijzen van inkomen.
 • Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan moet u ook een kopie van de omzetbelasting van de vorige drie maanden uploaden. Heeft u deze gegevens niet? Dan moet u de boekhouding van de afgelopen 3 maanden uploaden.

Energietoeslag aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Brunssum of Landgraaf woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft (zie onderstaande tabel voor de inkomensgrenzen);
 • een huishouden vormt (alleenstaand of gezin); 
 • nog geen energietoeslag 2023 ontvangen heeft van ISD BOL of een andere gemeente;
 • de hoofdbewoner bent.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • kamerbewoner bent;
 • in een instelling of inrichting woont (zorg- of verpleeginstelling, instelling voor beschermd of begeleid wonen, detentie). U betaalt in dit geval geen energiekosten;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft. U betaalt in dit geval geen energiekosten;
 • niet de hoofdbewoner bent en geen energiecontract op uw naam heeft staan.

Wat is de inkomensgrens?

In onderstaande tabel ziet u wat uw maximale inkomen (o.a. salaris, uitkering, pensioen uit Nederland en/of buitenland) mag zijn om de energietoeslag te krijgen. Het gaat om uw netto inkomen zonder vakantiegeld.

 

Maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld

Ik woon alleen of ben alleenstaand ouder (kinderen onder 18 jaar) en ben tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.387

Ik woon alleen en ben ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.548

Wij zijn getrouwd of wonen samen. Een van ons is 18,19 of 20 jaar en de ander is 21+

€ 1.387

Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei tussen de 21 jaar en onze pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.982

Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei of één van beide ouder dan onze pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.102

Aanvragen op locatie?

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag in onze spreekkamers. 

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • Uw legitimatiebewijs;
 • Uw bankpas;
 • Overzicht van al uw netto-inkomsten over de maand voorafgaand aan de afspraak. Bijvoorbeeld: u heeft een afspraak in december 2023, dan moet u alle overzichten van uw inkomsten over november 2023 meenemen. Denk hierbij ook aan pensioenoverzichten, lijfrentes, uitkeringen, alimentatie, heffingskorting of andere bewijzen van inkomen;
 • Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan moet u ook een kopie van de omzetbelasting van de vorige drie maanden meenemen.

Let op: Heeft u één van bovenstaande documenten niet bij u, dan kunnen wij helaas geen aanvraag voor u indienen. Zorg er dus voor dat u alles meeneemt. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.