De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden flink gestegen. Daarom komt er voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige vergoeding voor energiekosten. Het gaat om een vergoeding van 800 euro. Dit is een vergoeding per huishouden, dus niet per persoon.

De energietoeslag is automatisch uitbetaald

Als u al bij ons bekend bent, is de energietoeslag automatisch aan u uitbetaald op donderdag 7 april. Dit kan als u:

 • een bijstandsuitkering of IOAW krijgt,
 • in 2022 bijzondere bijstand of een vergoeding voor minima heeft gekregen, 
 • een ondernemer bent met een Bbz-uitkering of IOAZ.

Vraag de vergoeding zelf aan

Heeft u de vergoeding nog niet gekregen? Dan kunt u de vergoeding eenvoudig aanvragen met uw DigiD. U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden.

Energietoeslag aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent OF 18, 19 of 20 jaar oud bent én u ontvangt een bijstandsuitkering aangevuld met bijzondere bijstand;
 • in de gemeente Brunssum of Landgraaf woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft. In de tabel onder het kopje 'Wat is de inkomensgrens?' leest u wat uw maximale inkomen mag zijn;
 • een huishouden vormt (alleenstaand of gezin); 
 • en nog geen energietoeslag ontvangen heeft van ons of een andere gemeente.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent (tenzij u een bijstandsuitkering ontvangt aangevuld met bijzondere bijstand);
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling of inrichting woont (zorg- of verpleeginstelling, instelling voor beschermd of begeleid wonen, detentie);
 • of alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Wat is de inkomensgrens?

In onderstaande tabel ziet u wat uw maximale inkomen mag zijn om de vergoeding te krijgen. Het gaat om uw netto inkomen op 1 januari 2022 zonder vakantiegeld.

 Maximaal inkomen zonder vakantiegeld
18 t/m 20 jaarBijstandsuitkering met aanvulling bijzondere bijstand
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder zonder AOW€ 1.245
Gehuwd of samenwonend van 21 jaar of ouder zonder AOW€ 1.778
Alleenstaand met AOW€ 1.383
Gehuwd of samenwonend met AOW€ 1.873
Alleenstaand met AOW en pensioen€ 1.405
Gehuwd of samenwonend met AOW en pensioen€ 1.916

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan onze balie

Neem mee

 • het BSN van uzelf en/of van uw partner (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)
 • gegevens over het netto inkomen over januari 2022 van u en/of uw partner (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken over uw inkomen te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.