Mensen met een laag inkomen kunnen weer een vergoeding voor de hoge energiekosten krijgen. Het gaat om een vergoeding van €1.300,-. Dit is een vergoeding per huishouden, dus niet per persoon. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

De energietoeslag is zo veel mogelijk automatisch uitbetaald

Als u al bij ons bekend bent en aan de voorwaarden voldoet, is de energietoeslag van € 1.300,- automatisch aan u uitbetaald. U hoeft dan dus geen aanvraag meer te doen. 

Vraag de vergoeding zelf aan

Heeft u de vergoeding nog niet gekregen maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u vanaf maandag 27 november de vergoeding eenvoudig aanvragen met uw DigiD. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Let op: Zorg dat u onderstaande gegevens hebt verzameld voordat u de aanvraag doet. Deze gegevens moet u uploaden in het aanvraagformulier, anders kunt u de aanvraag niet indienen. 

 • Overzicht van al uw netto-inkomsten van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Bijvoorbeeld: vraagt u de energietoeslag aan in december, dan moet u uw inkomsten over november aan ons doorgeven. Denk hierbij ook aan pensioenoverzichten, lijfrentes, uitkeringen, alimentatie, heffingskorting of andere bewijzen van inkomen.
 • Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan moet u ook een kopie van de omzetbelasting van de vorige drie maanden uploaden. Heeft u deze gegevens niet? Dan moet u de boekhouding van de afgelopen 3 maanden uploaden.

Energietoeslag aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Brunssum of Landgraaf woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft (zie onderstaande tabel voor de inkomensgrenzen);
 • een huishouden vormt (alleenstaand of gezin); 
 • nog geen energietoeslag 2023 ontvangen heeft van ISD BOL of een andere gemeente;
 • de hoofdbewoner bent.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • kamerbewoner bent;
 • in een instelling of inrichting woont (zorg- of verpleeginstelling, instelling voor beschermd of begeleid wonen, detentie). U betaalt in dit geval geen energiekosten;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft. U betaalt in dit geval geen energiekosten;
 • niet de hoofdbewoner bent en geen energiecontract op uw naam heeft staan.

Wat is de inkomensgrens?

In onderstaande tabel ziet u wat uw maximale inkomen (o.a. salaris, uitkering, pensioen uit Nederland en/of buitenland) mag zijn om de energietoeslag te krijgen. Het gaat om uw netto inkomen zonder vakantiegeld.

Voor aanvragen waarbij we kijken naar het inkomen vanaf 1 januari 2024:

 Maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld
Ik woon alleen of ben alleenstaand ouder (kinderen onder 18 jaar) en ben tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd€ 1.464
Ik woon alleen en ben ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd€ 1.626
Wij zijn getrouwd of wonen samen. Een van ons is 18,19 of 20 jaar en de ander is 21+€ 1.464
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei tussen de 21 jaar en onze pensioengerechtigde leeftijd€ 2.091
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei of één van beide ouder dan onze pensioengerechtigde leeftijd€ 2.203

Voor aanvragen waarbij we kijken naar het inkomen vanaf 1 november 2023 tot 1 januari 2024:

 Maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld
Ik woon alleen of ben alleenstaand ouder (kinderen onder 18 jaar) en ben tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd€ 1.387
Ik woon alleen en ben ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd€ 1.548
Wij zijn getrouwd of wonen samen. Een van ons is 18,19 of 20 jaar en de ander is 21+€ 1.387
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei tussen de 21 jaar en onze pensioengerechtigde leeftijd€ 1.982
Wij zijn getrouwd of wonen samen en we zijn allebei of één van beide ouder dan onze pensioengerechtigde leeftijd€ 2.102

Aanvragen op locatie?

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag in onze spreekkamers. 

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • Uw legitimatiebewijs;
 • Uw bankpas;
 • Overzicht van al uw netto-inkomsten over de maand voorafgaand aan de afspraak. Bijvoorbeeld: u heeft een afspraak in december 2023, dan moet u alle overzichten van uw inkomsten over november 2023 meenemen. Denk hierbij ook aan pensioenoverzichten, lijfrentes, uitkeringen, alimentatie, heffingskorting of andere bewijzen van inkomen;
 • Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan moet u ook een kopie van de omzetbelasting van de vorige drie maanden meenemen.

Let op: Heeft u één van bovenstaande documenten niet bij u, dan kunnen wij helaas geen aanvraag voor u indienen. Zorg er dus voor dat u alles meeneemt. 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.