De Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-wet) verplicht de gemeenten jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Ook moeten de gemeenten ervoor zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. In de praktijk wordt een jongere die voortijdig de school dreigt te verlaten (verzuim 18+) of voortijdig van school gaat benaderd door een RMC-consulent. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat de jongere een opleiding en/of werkplek vindt.

Heeft u geen startkwalificatie (minimaal MBO niveau 2) dan kunt mogelijk begeleiding krijgen van een leerplichtambtenaar in uw gemeente.

Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Voortijdig schoolverlaters in de gemeenten Brunssum en Landgraaf kunnen hiervoor contact opnemen met Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.