Ligt er beslag op uw uitkering? Of wordt er maandelijks een bedrag op uw uitkering ingehouden omdat u een bedrag aan ISD BOL moet terugbetalen? Dan krijgt u vanaf 1 juli 2024 uw vakantiegeld maandelijks uitbetaald. Binnenkort krijgt u ook een brief hierover. 

Hoe gaat het nu?

Wij betalen elke maand een deel van uw uitkering aan de beslaglegger. Wij houden dit bedrag in op uw uitkering. Als er verrekening met uw uitkering plaatsvindt betalen wij iedere maand een bedrag aan ISD BOL voor het aflossen van een schuld die u bij ISD BOL heeft. Ook houden wij elke maand een bedrag aan vakantiegeld in op uw uitkering. Dit bedrag sparen wij elke maand voor u op. In de maand juni betalen wij het vakantiegeld aan u uit.

Wat gaat er veranderen?

Om te zorgen dat u elke maand voldoende geld overhoudt, houden wij straks niet meer elke maand het vakantiegeld in. Wij betalen dit elke maand aan u uit. Let op, dit betekent wel dat in juni géén vakantiegeld meer aan u wordt uitbetaald! 

Hieronder ziet u een voorbeeld. De bedragen in het voorbeeld zijn verzonnen.

 Zo gaat het nuZo gaat het vanaf 01-07-2024
Uitkering€ 1050,-€ 1050,-
Reservering vakantiegeld- € 50,-- € 50,-
Uitbetaling vakantiegeld*€ 0,-+ € 50,-
Beslag/inhouding- € 50,-- € 50,-
U krijgt per maand€ 950,-€ 1000,-

*In de oude situatie kreeg u één keer per jaar in juni vakantiegeld. Vanaf 01-07-2024 krijgt u dit niet meer, omdat u het vakantiegeld dan iedere maand krijgt. 

Waarom gaat dit veranderen?

In maart 2023 is er een uitspraak geweest in een rechtszaak. Volgens deze uitspraak moeten gemeenten zorgen dat hun inwoners elke maand genoeg geld overhouden.

Heeft u inkomsten of gaat u inkomsten krijgen?

Vraag dan ook aan degene van wie u dit inkomen krijgt, bijvoorbeeld uw werkgever, om het vakantiegeld elke maand aan u uit te betalen. U houdt dan elke maand genoeg geld over.

Vragen?

Neem dan contact met ons op.