Een uitstroompremie is een stimulans om een betaalde baan te accepteren. De premie is €1.500,-

Aanvragen binnen 3 maanden 

U moet de uitstroompremie aanvragen binnen 3 maanden nadat het recht op de premie is ontstaan. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.

De regering heeft de volgende voorwaarden opgesteld

 • De premie is een extra stimulans om betaald werk te accepteren.
  Het is dus een beloning voor gewenst gedrag.
 • De premie wordt maximaal tweemaal per kalenderjaar verstrekt.
  De extra stimulans verdwijnt namelijk wanneer u aan de premie went zodra die een structureel karakter krijgt.
 • De premie wordt in één bedrag uitgekeerd.
  En dus niet in termijnen. Anders zou de premie fiscaal gezien worden als een periodieke uitkering. Dan zou de premie een negatief effect kunnen hebben op andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- of huurtoeslag. Er is nog een voorwaarde wil de premie onbelast zijn: u heeft geen vrijwilligersvergoeding gekregen in het jaar waarin de premie is uitbetaald. Bij samenloop is de  premie gericht op arbeidsinschakeling wél belast.
 • De premie is niet hoger dan een maximumbedrag per kalenderjaar.
  Het maximumbedrag staat in artikel 31 lid 2 onder j van de Participatiewet.
 • De belanghebbende is 27 jaar of ouder.
  Stimuleringsregelingen zoals vrijlatingen, premies etc. zijn niet bedoeld voor jongeren. Dat staat in artikel 31 lid 5 van de Participatiewet.

ISD BOL heeft nog aanvullende regels

U kunt een premie krijgen als u:

 • 27 jaar of ouder bent en jonger dan uw pensioenleeftijd
 • gaat werken als zelfstandige of in loondienst
 • minimaal 3 maanden daarvoor een uitkering had (Participatiewet, IOAW of IOAZ)
 • gedurende 12 aaneengesloten maanden werkt
 • en in die 12 maanden volledig uitkeringsonafhankelijk bent gebleven