De studietoeslag is een extra bedrag dat u kunt ontvangen als u een arbeidshandicap heeft, waardoor het moeilijk is om de studie te combineren met een baan. U moet een verzoek om individuele studietoeslag indienen bij de gemeente waaronder uw woonplaats valt.

Voorwaarden

  • u bent 18 jaar of ouder
  • ​u hebt recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren
  • u hebt een laag vermogen
  • u kunt door een structurele medische beperking naast de studie geen inkomsten verwerven 

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.