In het doelgroepregister staan mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat zij extra banen gaan maken voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Dit is de banenafspraak. Deze extra banen zijn er voor mensen die in het doelgroepregister staan.

Hoe kan ik zien of ik in het doelgroepregister sta?

U kunt op “Mijn UWV(externe link)” met uw burgerservicenummer zien of u bent opgenomen in het doelgroepregister. U kunt alleen van uzelf zien of u in het doelgroepregister staat. Het is niet mogelijk om te zien of anderen in het doelgroepregister staan.

​​​​​​​Kan ik mezelf aanmelden voor het doelgroepregister?

U kunt zich niet zelf aanmelden voor het doelgroepregister. U wordt in het doelgroepregister opgenomen als u behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Staat u niet in het doelgroepregister en denkt u dat u wel tot de doelgroep behoort? Dan kunt u een Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen indienen. ISD BOL kan hierbij helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

UWV beoordeelt dan welke ondersteuning u misschien kunt krijgen. Kunt u werken, maar door een ziekte of beperking niet het minimumloon verdienen? Dan krijgt u een Indicatie banenafspraak. U wordt dan automatisch opgenomen in het doelgroepregister.

Als u als werknemer met een indicatie banenafspraak ziek wordt, dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Uw werkgever meldt u dan ziek bij het UWV. Ook herstel dient de werkgever te melden. De werkgever vraagt een Ziektewetuitkering aan. De Ziektewetuitkering van het UWV kan worden verrekend met het loon dat de werkgever aan de werknemer doorbetaalt. Als voor u als werknemer een loonkostensubsidie (LKS) is toegekend, dan wordt deze tijdens ziekte verrekend tussen UWV en de gemeente.