Heeft u extra hulp nodig bij uw geldzaken? Dan kan de rechter een bewindvoerder aanstellen die uw financiën regelt. De bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat de vaste lasten, zoals de huur, verzekeringen en de energierekening, op tijd worden betaald.

Bijzondere bijstand voor de kosten van de bewindvoerder

Voor de kosten die de bewindvoerder voor zijn werk vraagt, kunt u bijzondere bijstand krijgen. Het is het beste als uw bewindvoerder dat voor u regelt.

U krijgt een uitkering van ISD BOL?

Dan kan uw bewindvoerder de aanvraag bijzondere bijstand doen via het Bewindvoerdersportaal.

U krijgt geen uitkering van ISD BOL?

Vraag dan aan uw bewindvoerder om onderstaand aanvraagformulier (en de bijlage voor niet-klanten) te downloaden.

Geen bijzondere bijstand bij schuldsanering

Zit u in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP)? Dan geven wij géén bijzondere bijstand voor de bewindvoerderskosten. De bewindvoerder krijgt zijn salaris uit de boedel. Is er onvoldoende geld in de boedel? Dan kan de bewindvoerder voor het verschil subsidie aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Vragen?

Neem contact met ons op.