Home  /  Werkzoekenden  /  Nieuws  /  Uitbetaling vakantie-uitkering

Uitbetaling vakantie-uitkering

Op 20 juni wordt de vakantie-uitkering uitbetaald die is opgebouwd over de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019, mits u over die periode recht had en nog steeds heeft op een uitkering. 

Krijgt u de uitkering over de maand mei later, omdat u nog inkomstengegevens moet inleveren, dan betalen wij de vakantie-uitkering samen met de uitkering van de maand mei.