Home  /  Werkzoekenden  /  Nieuws  /  Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten — Bijdrage eigen risico zorgverzekeringswet

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten — Bijdrage eigen risico zorgverzekeringswet

Heeft u veel ziektekosten en een laag inkomen? Dan geven de gemeenten Brunssum, Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken een vergoeding hiervoor. Het gaat om een bedrag van € 90,- als u in Landgraaf woont of € 150,- als u in Brunssum of in de voormalige gemeente Onderbanken woont.

Voor inwoners van gemeente Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken heet deze vergoeding de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG). Voor inwoners van gemeente Brunssum heet dit de bijdrage eigen risico zorgverzekeringswet.

De voorwaarden:

  • Op 1 januari 2020 woonde u in Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken;
  • Het eigen risico van de ziektekostenverzekering heeft u drie jaar helemaal verbruikt. Het gaat om de jaren 2017, 2018 en 2019;
  • U hebt een laag inkomen. Wat uw maximale inkomen mag zijn, leest u in het volgende overzicht. De bedragen gaan over de maand januari 2020. De bedragen zijn zonder het vakantiegeld.

21 jaar - pensioengerechtigde leeftijd

Pensioengerechtigden

21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd in een inrichting

Pensioengerechtigde in een inrichting

Alleenstaand

€ 1286

€ 1384

€ 507

€ 527

Alleenstaande ouder

€ 1643

€ 1763

€ 648

€ 668

Gehuwd

€ 1857

€ 2011

€ 732

€ 773

De vergoeding aanvragen
U vraagt de vergoeding aan via onze website. Het bedrag wordt dan binnen één werkdag overgemaakt. U kunt de vergoeding aanvragen tot 1 december 2020. Woont u in Brunssum? Dan kunt u de vergoeding aanvragen tot 1 september 2021.

Aanvraag vergoeding voor inwoners van gemeente Brunssum

Aanvraag vergoeding voor inwoners van gemeente Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken

Bewaar de bewijsstukken
ISD BOL controleert achteraf met steekproeven. Mogelijk valt u in de steekproef. Bewaar daarom tot een half jaar na uw aanvraag

  • de bewijsstukken van uw inkomen over januari 2020;
  • en de informatie van uw ziektekostenverzekeraar over het eigen risico van 2017, 2018 en 2019.

Als u geen recht heeft op het geld, moet u het terugbetalen.

De vergoeding krijgen zonder aanvraag
U krijgt de vergoeding zonder aan te vragen als u:

  • op 1 januari 2020 cliënt was bij ISD BOL;
  • verzekerd bent bij VGZ Zuid-Limburg;
  • en het eigen risico helemaal hebt gebruikt in 2017, 2018 en 2019.

U ontvangt het bedrag dan vóór 1 september 2020 op uw bankrekening. Hierover krijgt u nog een brief.

Vragen of hulp nodig?
U kunt ons bellen op 045-5253747. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur. En op vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.