Home  /  Werkzoekenden  /  Nieuws  /  Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten — Bijdrage eigen risico zorgverzekeringswet

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten — Bijdrage eigen risico zorgverzekeringswet

Heeft u veel ziektekosten en een laag inkomen? Dan geven de gemeenten Brunssum, Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken een vergoeding hiervoor. Het gaat om een bedrag van € 90,- als u in Landgraaf woont of € 150,- als u in Brunssum of in de voormalige gemeente Onderbanken woont.

Voor inwoners van gemeente Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken heet deze vergoeding de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG). Voor inwoners van gemeente Brunssum heet dit de bijdrage eigen risico zorgverzekeringswet.

De voorwaarden:

  • Op 1 januari 2019 woonde u in Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken;
  • Het eigen risico van de ziektekostenverzekering heeft u drie jaar helemaal verbruikt. Het gaat om de jaren 2016, 2017 en 2018;
  • U hebt een laag inkomen. Wat laag is, leest u in het volgende overzicht. De bedragen gaan over de maand januari 2019. De bedragen zijn zonder het vakantiegeld.

 Ik ben tussen 21 jaar en de   pensioengerechtigde leeftijd

 Ik ontvang pensioen

 Ik woon in een inrichting

 Alleenstaand

 € 1253

 € 1337

 € 496

 Alleenstaande ouder

 € 1601

 € 1709

 € 634

 Gehuwd

 € 1810

 € 1931

 € 717

De vergoeding aanvragen
U vraagt de vergoeding eenvoudig aan via onze website. Het bedrag wordt dan binnen één werkdag overgemaakt. U kunt de vergoeding aanvragen tot 1 december 2019. Woont u in Brunssum? Dan kunt u de vergoeding aanvragen tot 1 september 2020.

Inwoners van Brunssum kunnen de vergoeding hier aanvragen
Inwoners van Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken kunnen de vergoeding hier aanvragen

De vergoeding krijgen zonder aanvraag
U krijgt de vergoeding zonder aan te vragen als u: 

  • op 1 januari 2019 cliënt was bij ISD BOL; 
  • verzekerd bent bij VGZ Zuid-Limburg; 
  • en het eigen risico helemaal hebt gebruikt in 2016, 2017 en 2018. 

U ontvangt het bedrag dan vóór 1 september 2019 op uw bankrekening. Hierover krijgt u nog een brief. 

Hulp
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen, dan kunt u naar onze balie in Brunssum of Landgraaf komen. Wij helpen u met de aanvraag. Neem uw identiteitsbewijs mee en zorg dat u uw IBAN (bankrekeningnummer) weet. Kiest u voor deze mogelijkheid, dan krijgt u de vergoeding 4 weken na de aanvraag. 

U kunt ook bij onze balie een papieren aanvraagformulier halen. U levert dit formulier ingevuld en ondertekend weer in. De vergoeding krijgt u dan na 8 weken op uw bankrekening. 

Telefonische bereikbaarheid
U kunt ons ook bellen met vragen over de vergoeding en/of aanvraag. Dit kan op het telefoonnummer 045-5735789. Dit nummer is bereikbaar vanaf 26 augustus 2019 op werkdagen van 10.30 tot 11.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 14.30 uur. 

De tegemoetkoming in 2020
Volgend jaar wordt de tegemoetkoming voor inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken mogelijk stopgezet. Dit betekent dat u de tegemoetkoming dan niet meer bij ISD BOL kunt aanvragen. Meer informatie hierover wordt later bekend gemaakt.