Home  /  Werkzoekenden  /  Nieuws  /  Informatie voor inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken

Informatie voor inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken

Op 1 januari 2019 is de gemeente Onderbanken gefuseerd met de gemeenten Schinnen en Nuth. Dit is nu gemeente Beekdaelen.

Wat betekent dit voor uw bijstandsuitkering?
Als inwoner van de voormalige gemeente Onderbanken verandert er voor u voorlopig niets. In 2019 blijft ISD BOL uw bijstand uitkeren en u begeleiden. Wilt u in 2019 in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of vergoedingen vanuit de minimaregelingen, dan kunt u nog steeds bij ISD BOL terecht. Zie hiervoor onze website, www.isdbol.nl/direct-regelen.

Bezoekadres en openingstijden
Bezoekadres: Lindeplein 1, 6444AT Brunssum
Openingstijden balie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
Spreekuur gemeentekaarten: dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur

Veranderingen na 2019
Als er na 2019 zaken rondom uw bijstandsuitkering gaan veranderen, laten wij u dit –in afstemming met gemeente Beekdaelen- op tijd weten.

Heeft u hierover vragen?
Dan kunt u ons bellen op 045-5735745. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op maandag tot en met donderdag ook van 13.30 tot 16.00 uur.