Home  /  Werkzoekenden  /  Nieuws  /  Gaat u op vakantie? Dan moet u dit bij ons melden!

Gaat u op vakantie? Dan moet u dit bij ons melden!

Onder vakantie wordt verstaan verblijf buiten uw gemeente en in het buitenland. Voor uw duidelijkheid noemen wij het in dit artikel ‘vakantie’.
Als u een uitkering hebt en op vakantie wil, dan kan dat. Er zijn wel een paar regels. Wij leggen u deze regels uit.

Voor vertrek
Voor u vertrekt moet u via een formulier melden dat u in het buitenland gaat verblijven. U moet aangeven wanneer en hoe lang u naar het buitenland gaat. U kunt het formulier afhalen aan de balie of er telefonisch om vragen, dan sturen wij het u toe. Dit formulier levert u op de laatste werkdag voor u met vakantie gaat persoonlijk in aan de balie in Brunssum of Landgraaf.
Ook een verblijf buiten uw gemeente van 14 dagen of langer moet u melden aan ISD BOL. Dit geldt niet als u geen arbeidsplicht heeft.

Bij terugkomst
Op de eerste werkdag na terugkomst van uw verblijf elders meldt u zich weer aan de balie van ISD BOL in Brunssum of Landgraaf. U vult dan uw terugkomst in op het formulier.

Re-integratie
Bent u bezig met een re-integratietraject dan overlegt u vooraf met uw consulent en het re-integratiebedrijf over de keuze van uw vakantieperiode. Het vinden van werk of een geschikte opleiding of een traject gaat immers vóór. Overlegt u niet over de periode dat u weg wilt gaan, dan onderzoeken wij welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van uw uitkering.