Home  /  Wegwijzer  /  Veelgestelde vragen  /  Wat is een werkervaringplaats?

Wat is een werkervaringplaats?

Een werkervaringsplaats heeft tot doel om mensen, met behoud van uitkering, te leren functioneren in een werkomgeving. Zij doen daarmee werkervaring op en vergroten hun kansen op uitstroom naar regulier werk.

De werkervaringsplaats wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Hierin worden de volgende gegevens opgenomen:

  • Het doel van de werkervaringsplaats
  • De duur van de werkervaringsplaats
  • Afspraken over werktijden en verlof
  • De werkzaamheden die uitgevoerd worden
  • De wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven (optioneel)
  • Dat aan deze voorziening geen kosten zijn verbonden
  • Dat de werkgever voor de persoon in kwestie de noodzakelijke verzekeringen heeft afgesloten.

Werkervaringsplaats en Loonkostensubsidie (LKS)

Deze mogelijkheid is bedoeld voor werkgevers die van plan zijn de werkzoekende na de werkervaringsplaats een dienstverband aan te bieden.

De loonwaarde, en als afgeleide daarvan de hoogte van de loonkostensubsidie, worden vastgesteld aan de hand van de werkervaringsplaats. Een werkervaringsplaats is dus een voorwaarde vóórdat de loonwaarde en  loonkostensubsidie kunnen worden bepaald. De duur van de werkervaringsplaats is maximaal 13 weken. Deze periode wordt ruim voldoende geacht om te kunnen beoordelen wat de loonwaarde van een werknemer is. Meestal zal de loonwaarde in een veel kortere periode worden vastgesteld, dit verschilt per persoon. Een minimale duur is niet vastgesteld, aangenomen wordt dat een minimale duur van 4 weken de benedengrens vormt.