Home  /  Wegwijzer  /  Veelgestelde vragen  /  Wat houdt de No-Risk polis in?

Wat houdt de No-Risk polis in?

Werkgevers zijn verplicht werknemers bij ziekte hun loon een bepaalde periode door te betalen. Zij kunnen daarom huiverig zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. De no-risk polis neemt deze drempel weg.

Een no-risk polis is geregeld voor werknemers die in het doelgroepregister staan. In het doelgroepregister staan de werknemers die onder de banenafspraak vallen. Zij hoeven de polis niet zelf aan te vragen. Het register wordt beheerd door het UWV. Aan welke werknemers moet u denken? Het gaat om:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Als deze werknemer ziek wordt, moet u hem ziek melden bij het UWV en de gemeente. U vraagt als werkgever een Ziektewetuitkering aan. De Ziektewetuitkering van het UWV kan worden verrekend met het loon dat u aan de werknemer doorbetaalt. Als voor de werknemer een loonkostensubsidie (LKS) is toegekend, dan wordt deze tijdens ziekte opgeschort door de gemeente.

 U kunt bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. Ook voor meer informatie over de no-riskpolis moet u bij het UWV zijn.