Home  /  Wegwijzer  /  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat houdt de No-Risk polis in?

  Werkgevers zijn verplicht werknemers bij ziekte hun loon een bepaalde periode door te betalen. Zij kunnen daarom huiverig zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. De no-risk polis neemt deze drempel weg.

  Meer info
 • Werken met behoud van uitkering

  Werken met behoud van uitkering (WBU-plek) heeft tot doel om mensen, met behoud van uitkering, te leren functioneren in een werkomgeving bij een bedrijf. Zij doen daarmee werkervaring op en vergroten hun kansen op uitstroom naar een betaalde baan.

  Meer info
 • Kan een werkgever loonkostensubsidie krijgen?

  Loonkostensubsidie is specifiek voor mensen met een verlaagde loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking (indicatie banenafspraak). Deze mensen hebben wel mogelijkheden op de arbeidsmarkt maar door ontbrekende arbeidsproductiviteit zijn zij niet in staat 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Met behulp van loonkostensubsidie worden werkgevers gestimuleerd mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De werkgever ontvangt loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

  Meer info