Neemt u in 2022 deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket?

Dit houdt in dat u de basisverzekering met een aanvullende verzekering heeft van het VGZ. U kunt dan een gedeelte van de premie terugkrijgen.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat binnen enkele dagen op uw rekening! Klik op de knop hieronder en vraag meteen aan!

VGZ-tientje aanvragen

De vergoeding over 2022 kunt u aanvragen tot 1 maart 2023!

Hoeveel geld kan ik krijgen?

 • In Landgraaf is het €120 of €60 per kalenderjaar. Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf hanteert twee inkomensgrenzen.
 • In Brunssum is het €120 per kalenderjaar. Brunssum hanteert voortaan maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Voorwaarden

De volledige spelregels leest u in de uitvoeringsregeling(externe link).

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 120 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€498€498€498€498
Niet in een inrichting€1260€1260€1327€1327

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1873€1873€1816
Ikzelfheb nog geen AOW€1873€1778€1678
 woon in een inrichting€1816€1678€703
Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 120 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€440€440€440€440
Niet in een inrichting€1112€1112€1171€1171

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1717€1717€1741
Ikzelfheb nog geen AOW€1717€1630€1608
 woon in een inrichting€1741€1608€645
Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 60 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€469€469€469€469
Niet in een inrichting€1186€1186€1249€1249

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1795€1795€1665
Ikzelfheb nog geen AOW€1795€1704€1538
 woon in een inrichting€1665€1538€674

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen(externe link) hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 6.505,00 voor een alleenstaande
 • € 13.010,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 13.010,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2022

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2022 geen uitkering van ISD BOL? Dan hebben wij uw netto inkomen en vermogen nodig.

Kijk thuis goed na wat uw netto inkomen (zonder vakantiegeld) is in januari 2022.

 • Dat kan zijn: loon, uitkering, alimentatie, AOW, particuliere pensioen(en), heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...
 • Let op: het gaat over het inkomen van de maand januari 2022. Indien u toen samenwonend of gehuwd was telt ook het inkomen van de (ex)partner mee.

Kijk thuis goed na wat uw vermogen is in januari van dit jaar.

 • Dat kan zijn: saldo op spaarrekening(en), belegging(en), spaarfonds(en), etc…
 • van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, dan kunnen wij u hierbij helpen. Wij vullen dan deze gegevens voor u in en u ontvangt een besluit. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die u meebrengt correct zijn.

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan behoorlijk lang op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. Heeft u geen uitkering van ISD BOL? Vul dan ook de bijlage bij het aanvraagformulier in. De aanvraag (en bijlage) levert u liefst in tijdens het daarvoor bestemde spreekuur. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag ook.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.