Neemt u in 2021 deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket?

Dan kunt u een gedeelte van de premie terugkrijgen.

Woont u in gemeente Beekdaelen (voormalige gemeente Onderbanken)? Dan geldt er voor u een andere regeling. Dit leggen we aan u uit in dit nieuwsbericht.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat binnen enkele dagen op uw rekening! Klik op de knop hieronder en vraag meteen aan!

VGZ-tientje aanvragen

De vergoeding over 2021 kunt u aanvragen tot 1 maart 2022!

Hoeveel geld kan ik krijgen?

 • In Landgraaf is het €120 of €60 per kalenderjaar. Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf hanteert twee inkomensgrenzen.
 • In Brunssum is het €120 per kalenderjaar. Brunssum hanteert voortaan maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Voorwaarden

De volledige spelregels leest u in de uitvoeringsregeling.

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 120 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €490 €490 €490 €490
Niet in een inrichting €1241 €1241 €1309 €1309

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1848 €1848 €1791
Ikzelf heb nog geen AOW €1848 €1752 €1653
  woon in een inrichting €1791 €1653 €691
Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 120 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €432 €432 €432 €432
Niet in een inrichting €1095 €1095 €1155 €1155

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1694 €1694 €1642
Ikzelf heb nog geen AOW €1694 €1606 €1516
  woon in een inrichting €1642 €1516 €633
Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 60 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €461 €461 €461 €461
Niet in een inrichting €1168 €1168 €1232 €1232

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1771 €1771 €1716
Ikzelf heb nog geen AOW €1771 €1679 €1585
  woon in een inrichting €1716 €1585 €662

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 6.295,00 voor een alleenstaande
 • € 12.590,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 12.590,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2021

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2021 geen uitkering van ISD BOL? Neem dan ook mee

 • gegevens over uw vermogen op 1 januari 2021 (van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar)
 • gegevens over het netto inkomen van uzelf en uw partner over januari 2021 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan behoorlijk lang op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. Heeft u geen uitkering van ISD BOL? Vul dan ook de bijlage bij het aanvraagformulier in. De aanvraag (en bijlage) levert u liefst in tijdens het daarvoor bestemde spreekuur. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag ook.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.