De adviesraad Werk & Inkomen is op zoek naar enthousiaste, maatschappelijk betrokken, communicatieve en actieve leden met een breed netwerk die een bijdrage willen leveren aan de gemeenschap van Landgraaf.

Ze hechten veel waarde aan de nauwe betrokkenheid en inbreng van burgers en cliënten bij het tot stand komen van het beleid van de gemeente Landgraaf. Voor de adviesraad Werk & Inkomen vragen we kennis en affiniteit met bijvoorbeeld de Participatiewet, het arbeidsmarktbeleid en het scholingsbeleid gericht op re-integratie. 

Heeft u belangstelling in deze vrijwilligersfunctie?

Stuur dan uw reactie met Curriculum Vitae vóór 26 juni 2021 naar de voorzitter van de Adviesraad. De sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatiecommissie.

Heeft u zelf geen belangstelling, maar weet u iemand die u geschikt acht en mogelijk belangstelling heeft, breng deze vacature dan onder haar of zijn aandacht. Woonachtig zijn binnen de gemeente landgraaf is geen vereiste, wel dat u binding heeft met de gemeente landgraaf en dat u affiniteit/betrokkenheid met het sociale domein heeft.

U kunt uw vragen en sollicitatie naar het volgende mailadres en/of postadres sturen: 

adviesraadwerkeninkomen@ziggo.nl

Kees Braam
Wolfsmelk 45
6374 RM  Landgraaf

 

Laatste nieuws

  • Kinderen gratis naar de tandarts

    Veel kinderen gaan niet naar de tandarts. Ouders zijn bang dat dit veel geld kost. Wist u dat uw kinderen gratis naar de tandarts kunnen?
  • Gratis abonnement bibliotheek voor inwoners van Brunssum

    De bibliotheken zijn weer open. Inwoners van gemeente Brunssum met een laag inkomen kunnen nu gebruik maken van hun gratis abonnement.
  • TONK | wijziging doorgeven

    Krijgt u een TONK-uitkering? Dan moet u wijzigingen in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven. Gebruik daarvoor het mutatieformulier TONK.