Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite met het betalen van hun woonkosten. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Heeft u door het coronavirus ook moeite met het betalen van uw woonkosten? En woont u in Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken? Dan kunt u de TONK aanvragen bij ISD BOL. 

TONK aanvragen

Wat is de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u door de coronacrisis te maken heeft met een onverwachte en onvermijdelijke inkomensterugval waardoor u noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Het gaat dan om: huur, hypotheekrente (geen aflossing) en energiekosten (elektra, gas en water). De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

TONK als laatste middel

Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog steeds te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U leest het in de Uitvoeringsregeling

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De hoogte van de TONK-uitkering wordt als volgt berekend:

Inkomsten (aanvrager en partner)  
Inkomen uit arbeid € 0,00
Inkomen uit onderneming € 0,00
Inkomen uit uitkering  € 0,00
Huurtoeslag/Voorlopige Teruggave Belastingdienst eigen woning (geen heffingskortingen) € 0,00
Inkomen uit alimentatie (alleen partneralimentatie) € 0,00
Inkomen uit verhuur en/of onderhuur € 0,00
Totaal inkomen € 0,00
   
Lasten   
Huur/hypotheekrente (geen aflossing) maximaal € 1000,00 € 0,00
Nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) € 0,00
Levensonderhoud (€ 200,00 per volwassene*, € 100,00 per kind <18 jaar)  € 0,00
Totaal lasten € 0,00
Hoogte TONK = totaal lasten - totaal inkomen € 0,00

Lasten levensonderhoud
* Voor de kosten van levensonderhoud wordt uzelf en uw eventuele partner meegerekend. Volwassen kinderen en volwassen medebewoners mogen niet meegerekend worden.

Hoe lang krijgt u de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.