Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite met het betalen van hun woonkosten. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Heeft u door het coronavirus ook moeite met het betalen van uw woonkosten? En woont u in Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken? Dan kunt u de TONK aanvragen bij ISD BOL. 

TONK aanvragen

Wat is TONK?

U kunt TONK krijgen als

  • uw inkomen door de Coronacrisis plotseling is gedaald en
  • u daardoor de vaste lasten (huur, hypotheek, energiekosten) niet meer kunt betalen

TONK is een vorm van bijzondere bijstand.

TONK als laatste middel

Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering? Bijvoorbeeld een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog steeds te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op een TONK-uitkering.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U leest het in de Uitvoeringsregeling

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Wij berekenen de TONK als volgt

Inkomsten (aanvrager en partner)  
Inkomen uit arbeid € 0,00
Inkomen uit onderneming € 0,00
Inkomen uit uitkering  € 0,00
Huurtoeslag/Voorlopige Teruggave Belastingdienst eigen woning (geen heffingskortingen) € 0,00
Inkomen uit alimentatie (alleen partneralimentatie) € 0,00
Inkomen uit verhuur en/of onderhuur € 0,00
Totaal inkomen € 0,00
   
Lasten   
Huur/hypotheekrente (geen aflossing) maximaal € 1000,00 € 0,00
Nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) € 0,00
Levensonderhoud (€ 200,00 per volwassene*, € 100,00 per kind <18 jaar)  € 0,00
Totaal lasten € 0,00
Hoogte TONK = totaal lasten - totaal inkomen € 0,00

Lasten levensonderhoud
* Voor het aantal volwassenen telt uzelf en uw eventuele partner mee. Volwassen kinderen en andere volwassen medebewoners horen daar niet bij.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt TONK aanvragen over de maanden januari 2021 tot en met september 2021 (maximaal 9 maanden). Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.