Home  /  Over ons  /  Huisregels

Huisregels

Huisregels voor bezoekers van frontoffice ISD BOL

U mag als cliƫnt van ons verwachten dat wij u met respect benaderen. Tegelijkertijd verwachten wij dat ook van u. Daarvoor zijn een aantal gedragsregels opgesteld waarvan wij verwachten dat u ze in acht neemt:

 • Als u een afspraak heeft, moet u zich altijd melden bij de balie van ISD BOL.
 • Kom op tijd op uw afspraak. Indien u meer dan een kwartier te laat komt, dient u een nieuwe afspraak te maken.
 • Als u zich buiten de openingstijden zonder afspraak aan de balie meldt, kunt u niet door een medewerker van ISD BOL te woord worden gestaan. Als op deze regel een uitzondering wordt gemaakt zal dit aan u medegedeeld worden.
 • Bij een bezoek aan ISD BOL moet u zich ten allen tijde kunnen legitimeren door middel van een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.
 • Bij uw bezoek aan ISD BOL bevindt u zich in een openbaar gebouw, waar een algeheel rookverbod geldt.
 • Het is niet toegestaan om tijdens uw bezoek aan ISD BOL te eten of te drinken dan wel drank of drugs te gebruiken.
 • Bent u kennelijk onder invloed van drank en / of drugs en daardoor niet redelijk aanspreekbaar, dan wordt u geweigerd voor een gesprek.
 • Indien u kinderen meebrengt, houdt er dan rekening mee dat hun speelse aard storend kan zijn voor andere bezoekers en onze medewerkers.
 • Honden en andere dieren worden in het gebouw niet toegelaten met uitzondering van blindengeleidehonden.
 • Wij vragen u dringend om uw mobiele telefoon tijdens uw bezoek uit te schakelen.
 • Wij vragen u eraan bij te dragen dat het gebouw netjes blijft. Laat geen rommel achter en plaats documentatie terug in de daarvoor bestemde rekken.
 • Het is verboden om onze eigendommen mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadigingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten.
 • Bij hinderlijk gedrag als schelden, schreeuwen, discriminerende taal wordt u op uw gedrag aangesproken; bij herhaling wordt u niet verder geholpen. Het lastig vallen van andere bezoekers is niet toegestaan; u wordt dan verzocht het gebouw te verlaten. Bij het gooien met voorwerpen of aanrichten van vernielingen wordt de politie ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald.
 • Bedreiging van medewerkers wordt op geen enkele wijze geaccepteerd (handtastelijkheden, verbaal en/of lichamelijk geweld). U wordt niet geholpen en bij herhaling wordt u de toegang tot het gebouw ontzegd. Er volgt een aangifte aan de politie voor het opmaken van proces-verbaal. Als u in bezit bent van een wapen of ander gevaarlijk voorwerp dan wordt u niet te woord gestaan. Melding aan de politie vindt altijd plaats.  

De gedragsregels zijn onderdeel van het  agressieprotocol dat in juli 2006 door de colleges van de drie gemeenten is vastgesteld. In dit agressieprotocol vindt u ook gedragsregels voor medewerkers van ISDBOL.

Als u zich niet aan de gedragsregels houdt kan dat gevolgen hebben voor een eventuele uitkering die u van ISD BOL ontvangt.