Home  /  Over ons  /  Cliëntondersteuning  /  Voormalige gemeente Onderbanken

Voormalige gemeente Onderbanken

Cliëntondersteuning is het onafhankelijk ondersteunen van inwoners die in aanraking komen met het sociaal domein (WMO, jeugdwet, participatiewet) en hier vragen bij hebben of ondersteuning behoeven. De ondersteuning kan variëren van het geven van informatie en advies, ondersteuning bij “keukentafelgesprekken” of ondersteuning bij een bezwaarschrift. Inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken kunnen hiervoor terecht bij het CMWW