Home  /  Over ons  /  Cliëntondersteuning  /  Brunssum

Brunssum

Cliëntondersteuning is informatie, advies en algemene ondersteuning, die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en versterking van het netwerk. Daarnaast richt Cliëntondersteuning zich op alle levensgebieden: maatschappelijke ondersteuning (WMO), zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen (Participatiewet).

Clientondersteuning is voor alle inwoners, maar richt zich vooral op inwoners die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving. Voor complexere vraagstukken kan meer nodig zijn dan alleen informatie en advies. Het gaat dan over het kortdurend ondersteunen van mensen met een beperking, die door deze beperking tegen bepaalde problemen aanlopen. Hierbij staat de vraag van de cliënt in relatie tot deze beperking centraal. Het gaat om kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of mensen met een vorm van autisme.

Inloopspreekuur cliënten ISD BOL

Cliënten van ISD BOL die cliëntondersteuning nodig hebben, kunnen voor informatie en advies terecht op een inloopspreekuur elke woensdag van 10.00-12.00 uur bij het hoofdkantoor van het CMWW, Prinses Beatrixstraat 1a. Hebt u een vraag, een klacht of hebt u ondersteuning nodig bij het invullen van formulieren, loop dan even binnen tijdens het spreekuur.

Contactgegevens

  • CMWW
  • Prinses Beatrixstraat 1a, 6443 AK Brunssum
  • Inloopspreekuur: elke woensdag van 10.00-12.00 uur
  • Telefoon: 045 - 52 50 250
  • Website: www.cmww.nl

Kinderen

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw jonge kind? Dan kunt u gebruik maken van de Integrale Vroeghulp van MEE. Integrale Vroeghulp is een bijzondere vorm van cliëntondersteuning van kinderen van 0 -7 jaar bij wie de ontwikkeling anders verloopt. MEE is een landelijke organisatie die zich richt op mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke beperking of een vorm van autisme.

Contactgegevens

  • MEE, Afdeling Zuid-Limburg
  • Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen
  • Telefoon: 088 - 010 22 22 (dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur)
  • Website: www.meezuidlimburg.nl