Home  /  Over ons  /  Bestuur  /  Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit de portefeuillehouders sociale zaken van de drie deelnemende gemeenten alsmede 2 vertegenwoordigers vanuit elke gemeenteraad. De portefeuillehouders vormen tevens het Dagelijks Bestuur (DB). De directeur van ISD BOL is secretaris van het bestuur.

Vergaderingen

De vergaderingen van het AB zijn openbaar. Een week vóór de vergaderdata liggen de vergaderstukken ter inzage bij het secretariaat van ISD BOL in Brunssum, aan de balie van ISD BOL gevestigd in het gemeentehuis van Landgraaf en aan de balie in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Onderbanken. Voor de exacte data kijk op het vergaderschema.

Samenstelling

De samenstelling van het AB is als volgt: 

 • Brunssum
  • Dhr. H.J. Janssen, voorzitter
 • Landgraaf 
  • Dhr. C.P.G. Wilbach, plaatsvervangend voorzitter + lid
 • ISD BOL 
  • Dhr. mr. H.C.A. Smeijsters, secretaris

Leden

 • Brunssum
  • Dhr. J.H.J. Janssen
  • Mw. M. Janssen
 • Voormalige gemeente Onderbanken
  • Dhr. R. van der Broek
  • Dhr. J.Z.T. Pieper
  • Dhr. H.M.J. Reijnders
 • Landgraaf
  • Mw. P. Willemsen-Nadenoen
  • Dhr. M. van Caldenberg

Plaatsvervangende leden

 • Brunssum
  • Dhr. C.R.M. Claus
 • Voormalige gemeente Onderbanken
  • Mw. M.G.E. Lamerichs-Dormans
 • Landgraaf
  • Dhr. T. Boijmans