Aan de kostendelersnorm is vanaf 1 januari 2023 iets gewijzigd. De leeftijdsgrens waarop huisgenoten meetellen voor de kostendelersnorm is veranderd. Die was 21 jaar en wordt 27 jaar.

Als de verandering voor u geldt, dan ontvangt u van ons een brief.
In deze brief leggen we u uit wat er voor u gaat veranderen. De verandering van de kostendelersnorm heeft geen negatieve gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. U krijgt dus niet minder geld. Voor alle betaaldata verwijzen wij u naar onze website.

Heeft u vragen over de verandering van de kostendelersnorm?
Neem dan gerust contact met ons op!

Laatste nieuws