Heeft u

 • een laag inkomen?
 • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum en Landgraaf extra geld krijgen voor de kosten van uw internetabonnement over 2023.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening!

Geld voor internetabonnement aanvragen

Aanvragen kan tot 1 maart 2024.

Wat zijn de voorwaarden?

In de Uitvoeringsregeling (externe link)staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  • voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  • bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  • woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  • Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 150 euro

 
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€515,94€515,94€515,94€515,94
Niet in een inrichting€1379,27€1379,27€1459,31€1459,31

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€2060,21€2060,21€1952,01
Ikzelfheb nog geen AOW€2060,21€1947,21€1798,10
 woon in een inrichting€1952,01€1798,10€728,38

Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 150 euro 

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€455,24€455,24€455,24€455,24
Niet in een inrichting€1217,01€1217,01€1287,63€1287,63

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1888,52€1888,52€1789,34
Ikzelfheb nog geen AOW€1888,52€1784,94€1648,26
 woon in een inrichting€1789,34€1648,26€667,68

Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 75 euro 

 
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€485,59€485,59€485,59€485,59
Niet in een inrichting€1298,14€1298,14€1373,47€1373,47

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1974,37€11974,37€1870,68
Ikzelfheb nog geen AOW€1974,37€1866,08€1723,18
 woon in een inrichting€1870,68€1723,18€698,03

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen(externe link) hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 7.605,00 voor een alleenstaande
 • € 15.210,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 15.210,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2023

Hoe hoog is de vergoeding?

In Landgraaf is het €150 of €75

Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf kent namelijk twee inkomensgrenzen.

In Brunssum is het €150

Daar geldt voortaan nog maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Soms krijgt u het geld voor internet er extra bij

 • Dat is het geval als er kinderen van 9 tot 18 jaar bij u wonen. U kunt dan ook nog gewoon voor elk gezinslid van 18 jaar of ouder geld aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten
 • Wonen er geen kinderen van 9 tot 18 jaar bij u? Dan kunt u de vergoeding gewoon gebruiken voor de kosten van uw internetabonnement. Maar één van de volwassenen in uw gezin (uzelf of uw partner) kan dan geen geld meer aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten.

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2023 geen uitkering van ISD BOL? Dan hebben wij uw netto inkomen en vermogen nodig.

Kijk thuis goed na wat uw netto inkomen (zonder vakantiegeld) is in januari 2023.

 • Dat kan zijn: loon, uitkering, alimentatie, AOW, particuliere pensioen(en), heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...
 • Let op: het gaat over het inkomen van de maand januari 2023. Indien u toen samenwonend of gehuwd was telt ook het inkomen van de (ex)partner mee.

Kijk thuis goed na wat uw vermogen is in januari van dit jaar.

 • Dat kan zijn: saldo op spaarrekening(en), belegging(en), spaarfonds(en), etc…
 • van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, dan kunnen wij u hierbij helpen. Wij vullen dan deze gegevens voor u in en u ontvangt een besluit. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die u meebrengt correct zijn.

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan wel 8 weken op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.