Heeft u

 • een laag inkomen?
 • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum en Landgraaf extra geld krijgen voor de kosten van uw internetabonnement over 2022.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening!

Geld voor internetabonnement aanvragen

Aanvragen kan tot 1 maart 2023.

Wat zijn de voorwaarden?

In de Uitvoeringsregeling(externe link) staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  • voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  • bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  • woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  • Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 150 euro

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€498€498€498€498
Niet in een inrichting€1260€1260€1327€1327

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1873€1873€1816
Ikzelfheb nog geen AOW€1873€1778€1678
 woon in een inrichting€1816€1678€703

Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 150 euro 

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€440€440€440€440
Niet in een inrichting€1112€1112€1171€1171

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1717€1717€1741
Ikzelfheb nog geen AOW€1717€1630€1608
 woon in een inrichting€1741€1608€645

Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 75 euro 

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting€469€469€469€469
Niet in een inrichting€1186€1186€1249€1249

Gehuwd /

Samenwonend

  Mijn partner 
  heeft AOWheeft nog geen AOWwoont in een inrichting
 heb AOW€1795€1795€1665
Ikzelfheb nog geen AOW€1795€1704€1538
 woon in een inrichting€1665€1538€674

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen(externe link) hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 6.505,00 voor een alleenstaande
 • € 13.010,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 13.010,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2022

Hoe hoog is de vergoeding?

In Landgraaf is het €150 of €75

Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf kent namelijk twee inkomensgrenzen.

In Brunssum is het €150

Daar geldt voortaan nog maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Soms krijgt u het geld voor internet er extra bij

 • Dat is het geval als er kinderen van 9 tot 18 jaar bij u wonen. U kunt dan ook nog gewoon voor elk gezinslid van 18 jaar of ouder geld aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten
 • Wonen er geen kinderen van 9 tot 18 jaar bij u? Dan kunt u de vergoeding gewoon gebruiken voor de kosten van uw internetabonnement. Maar één van de volwassenen in uw gezin (uzelf of uw partner) kan dan geen geld meer aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten.

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2022 geen uitkering van ISD BOL? Dan hebben wij uw netto inkomen en vermogen nodig.

Kijk thuis goed na wat uw netto inkomen (zonder vakantiegeld) is in januari 2022.

 • Dat kan zijn: loon, uitkering, alimentatie, AOW, particuliere pensioen(en), heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...
 • Let op: het gaat over het inkomen van de maand januari 2022. Indien u toen samenwonend of gehuwd was telt ook het inkomen van de (ex)partner mee.

Kijk thuis goed na wat uw vermogen is in januari van dit jaar.

 • Dat kan zijn: saldo op spaarrekening(en), belegging(en), spaarfonds(en), etc…
 • van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, dan kunnen wij u hierbij helpen. Wij vullen dan deze gegevens voor u in en u ontvangt een besluit. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die u meebrengt correct zijn.

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan wel 8 weken op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.